עיריית ביתר עילית
  • מערכת החינוך
  • מערכת החינוך
  • מערכת החינוך
  • חינוך

מערכת החינוך

העיר החרדית ביתר-עילית, מתאפיינת בצרכים ייחודיים, שונים מכל עיר אחרת במדינת ישראל. כל מוסדות החינוך בעיר, למעט שני בתי"ס ממ"ד, שייכים לאגף המוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

בשונה מכל הערים בישראל, המקבלות מענה לכל צרכי התלמידים, מופלית העיר ביתר לרעה בתחום זה. זאת מאחר שהמוסדות המוכרים שאינם רשמיים מקבלים יחס של מוסד פרטי ולא כפי שמוכרים מוסדות הממ"ד בערים הכלליות. משום כך נדרשת חשיבה מחודשת למבנה החינוך בעיר חרדית.

 

אגף החינוך בעיר ביתר עילית, מייצג את כלל מוסדות החינוך בעיר על כל זרמיהם ופלגיהם, קשוב למצוקותיהם ומשתדל למלא את בקשותיהם ככל יכולתו על מנת להקל על תפעול המוסדות.

במערכת החינוך לומדים כיום כ-22,000 תלמידים כ"י ב-27 תלמודי תורה לבנים ו-18 בתי ספר לבנות, מתוכם כ-6,000 תלמידים בכ- 265 כתות גני ילדים לבנים ובנות בכל זרמי החינוך.

 

כמו"כ קיימים בעיר 11 מוסדות תיכון (סמינרים) לבנות ו-21 ישיבות לבנים. אחד הבולטים בייחודיותו הוא, בי"ס תיכון "לציון ברינה" לעולים חדשים ממדינות חבר העמים שנוסד ע"י חסידי קרלין. קומפלס ביה"ס כולל, מדרשיה, מכון מחשבים, מעבדת פיזיקה, מטבח ופנימיה (פרוייקט המאושר ע"י נעל"ה).


שיעור הגידול במערכת החינוך וקצב פתיחת כיתות לימוד הינו מהמדהימים, ע"כ נעשים מאמצים בלתי נלאים מול ראשי משרד החינוך ושאר הגורמים להתאים במקביל את קצב הבינוי והפיתוח של מוסדות החינוך בעיר.

 

בשנים האחרונות ישנה מעורבות פדגוגית בבתי הספר ביצירת פרויקטים משותפים.
הפרויקטים החדשים, אותם מפעילה העירייה בשנים האחרונות בשיתוף עם אגף שח"ר במשרד החינוך הם:
• פרויקט שח"ר - הנותן מענה לרווחת התלמידים/ות בפרוייקטים יחודיים לעיר בביתר בתוך כלל בתי הספר ות"ת ומקדם אותם בדרך הטובה ביותר.
• פרויקט "צוותא" - הינו פרויקט ייחודי, המתקיים בכלל תלמודי התורה בעיר בכיתות ג'-ד'-ה' כאשר הביצוע נעשה ע"י מורות לח"מ. המורות מקדמות את התלמידים באופן יחידני ונותנות מענה ייעוצי מקצועי בכל בתי הספר. (הפרוייקט הורחב גם לבנות)
• פרויקט "מעברים" – הפרויקט מתקיים לקראת המעבר לעל-יסודי במס' בתי ספר לבנות בכתות ח', ונותן הכשרה משלימה במקצועות: מתמטיקה, דקדוק ואנגלית.
• פרויקט "קדימה" – פרויקט המשך לפרויקט מעברים. מטרתו להמשיך לתמוך בתלמידות בכיתות ט' ו- י' במקצועות: מתמטיקה, דקדוק ואנגלית.

• פרויקט "שערי ישיבה" – מיועד לבנים בכיתות ח' כהכנה לישיבה, נותן סדנאות בתחום הרגשי וההתנהגותי ובמקביל מספק גם העשרה לימודית. הפרויקט מכליל שיתוף של הורי התלמידים וצוות ביה"ס .
• פרויקט "מוכשרים" - העשרה במדע וכימיה.
• תוכנית פר"ח – מופעלת במס' בתי ספר לבנות בעיר. באה לסייע לרווחת התלמידות ומקדמת אותם בדרך הטובה ביותר.
• פרויקט שחיה לבנות – מופעל בבתי הספר לבנות בכתות ה', כ- 600 בנות מכתות ה' נוסעות במיזם של העירייה ללימודי שחיה במחיר מסובסד, כחלק מתוכנית הלימודים.

 פרויקט "סלסלה" - השאלת ספרים – מופעל בבתי ספר לבנות כל תחילת שנה ומסובסד ע"י העירייה ומשרד החינוך .
• פרויקט "חצר פעילה" - מופעל בעיר, זו השנה שלישית, במוסדות החינוך לבנים. הקורס מועבר ע"י ובשיתוף "עזר מציון". מידי שנה מוכשרים המלמדים במוסדות החינוך לאתר ולטפל בתלמידים בגיל הרך ע"י אבחנה מוטורית.
• פרויקט קורסים למלמדים ומורות בנושא: "חורבן יהדות אירופה".

הקורסים מועברים ע"י בית הספר לשואה ב"יד ושם" וממומן ע"י אגף החינוך ו"יד ושם".

ההשתתפות בקורס מקנה למורים/ות שעות גמול.

 

העיר ביתר נמצאת כולה בצו יום לימודים ארוך המקנה אפשרות לביצוע של פרויקט ההזנה דרכו מסופקות ארוחות צהריים חמות לתלמידים. אולם, הפרויקט מתקיים רק במספר מצומצם של מוסדות בעיר.

 
היחידה לחינוך המיוחד

באגף החינוך, קיימת מחלקה נפרדת לכל נושאי החינוך המיוחד בה מתקיימים ועדות ההשמה, שיבוצי התלמידים במוסדות החינוך המיוחד, ריכוז הסעות תלמידי הח"מ ועוד. במהלך השנים האחרונות, נעשה 'מהפך' בנושא החינוך המיוחד בביתר-עילית, כאשר למעלה ממחצית התלמידים הזקוקים לשירותים מיוחדים, לומדים בעיר.
משנה“ל תשע"א קיים בביתר מענה בתחום לכל שכבות הגיל ממעון שיקומי רב תכליתי, המשך לגנים במגוון שירותים: גני תצפית, גני שפה, גני תקשורת, גני פיגור וגנים רגשיים. סה"כ 20 גנים.
הוקמו 2 בתי ספר יסודיים לבנים ליקויי למידה. כמו"כ הוקמו 20 כיתות מקדמות לבנים ולבנות המופעלות במסגרות הכלליות.

מערכת ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד, מופעלת לתלמידים הזקוקים להגיע למקום לימודם גם מחוץ לעיר כמו; בירושלים, בגוש עציון ובבית שמש וזאת לאחר שהופנו ע"י ועדת השמה ושובצו במוסדות המתאימים.

 

מחלקת שרות פסיכולוגי חינוכי - שפ"ח
העירייה מפעילה את מחלקת שפ"ח, ע"י צוות של כ-15 פסיכולוגים, המספקים יעוץ בתוך כלל מוסדות החינוך בעיר ונותנים מענה לתלמידים הזקוקים לשרותים השונים, כולל הכנה לועדות השמה ואבחונים. המחלקה מפעילה קו פתוח להורים ליעוץ בכל נושאי החינוך המיוחד. בימים אלו נעשים מאמצים לקבל הכרה לתחנת שפ"ח אזורית ע"מ להגדיל את האפשרויות כדי לתת מענה טיפולי מעבר לייעוץ חינוכי פסיכולוגי.

 

מחסן חינוך

המחסן המופעל בכל ימות השנה ובפרט בתחילת השנה, מספק ציוד חדש למוסדות החינוך, כמו"כ במשך השנה משפץ ומתקן ציוד במוסדות החינוך לפי הצרכים.

 

קב"ט מוסדות חינוך

2 קב"טים המטפלים בצורכי הביטחון השוטף של מוסדות החינוך בעיר, נמצאים בקשר תמידי עם הנהלות כל המוסדות. כמו"כ מעבירים הקב"טים למנהלי המוסדות קורסים בנושאים שונים, כגון : בטחון לשעת חרום, תדרוך ירי, עזרה ראשונה ועוד.

 

שרותי בריאות במוסדות החינוך

תלמידי מוסדות החינוך זוכים לשרותי בריאות הכוללים: חיסונים ובדיקות תקופתיות הניתנים בשיתוף משרד הבריאות. היום ניתנים הדרכות דנטליות לתלמידים לבריאות השן ע"י העירייה.

 

מוסדות חינוך במבנים יבילים

כמאה כיתות בי"ס שוהים עדיין במבנים יבילים ('קרוואנים'), דבר המצריך שינוי ותיקון דחוף, מאחר ובקרוואנים אין מענה חינוכי וביטחוני מספק. העירייה והעומד בראשה צמצמו בשנים האחרונות במידה ניכרת את כמות המבנים הניידים והם פועלים ללא לאות במשרד החינוך על מנת לקבל, בדין ובצדק, את כמות הכיתות הנדרשות בכדי שכל ילד בעיר יוכל ללמוד בכיתה תקנית מתוך הרחבת הדעת ובתנאים טובים שהם הערובה הנדרשת להצלחתו בלימודים.