עיריית ביתר עילית
  • איכות הסביבה
  • איכות הסביבה
  • איכות הסביבה

איכות הסביבה

החברה הכלכלית של העיר מעסיקה חברת ייעוץ וליווי חיצונית אשר יחד עם צוות החברה הכלכלית וגורמים נוספים בעיר כגון אחראי התברואה, מנהל אגף החינוך, מהנדס העיר ועוד – מקדמים פרוייקטים בתחום איכות הסביבה והקיימות בעיר. פעילות חברת הייעוץ נבנתה על פי תכנית ראשונית המתעדכנת מעת לעת.עם כניסת חברת הליווי לפעילות ביצעה החברה סקר בסיסי, מיפתה וקבעה יחד עם צוות החברה הכלכלית סדר עדיפויות בקידום הפרויקטים בתחום איכות הסביבה בעיר.

התייעלות אנרגטית

התייעלות אנרגטית נקבעה כאחד מייעדי הקידום בתחום איכות הסביבה בעיר. מופו ייעדי התייעלות ראשונים והחברה הכלכלית החלה בפעילות מדגמית של התייעלות על מנת לבצע מספר פרוייקטי פיילוט ולשכפלם על בסיס הצלחה ולמידה.

פרוייקט ראשון שמבוצע בימים אלו הינו פרוייקט התייעלות בתאורת רחובות. בשיתוף עם מחלקת החשמל והאחזקה של העירייה בוצע סקר מעמיק לגבי חלופות התאורה והמיקום של ביצוע הפיילוט. נבחרה חלופה מובילה ורחוב לביצוע ההתייעלות. ההתקנה מתחילה בימים אלו.

פרוייקט נוסף המבוצע בימים אלו הינו פרוייקט התייעלות בבי"ס בעיר. בשיתוף עם מחלקת החינוך בעיר נבחר בית ספר המתאים ביותר לביצוע פיילוט ההתייעלות. בבי"ס בוצע סקר אנרגיה אשר בחן את ההתייעלות האפשרית והנכונה ונקבע היקף הפרוייקט. בפרוייקט תבוצע התייעלות בתאורה, התייעלות באיוורור ומיזוג בהתאם למבנה, שילוב חיישני בקרה. בנוסף, החלה בחינת התייעלות במקוואות העיר על ידי סקר אנרגטי במקווה ראשון.
יצויין כי העירייה החלה בסקר גגות ציבוריים לקידום שילוב הצבת מערכות אנרגיה מתחדשת.

 

פעולות לחיסכון במים
ניהול וטיפול יעיל במי שפכים - בתוכנית יחד עם החברה המלווה והחברה הכלכלית של העיר לגבי אפשרות התייעלות במחזור השפכים של העיר. הנושא נמצא בעיצומה של בחינה.

בנייה ירוקה
החברה הכלכלית מעודדת שילוב בנייה ירוקה במבני הציבור בעיר, זאת על ידי שילוב חברת הליווי החיצונית בישיבות התכנון, וכן פעילות משותפת של החברה עם קבלני הבנייה והאדריכלים בעיר למקסום התכנון הירוק בבנייה.