עיריית ביתר עילית
  • מדיה 2
  • ברוכים הבאים
  • ביתר עילית בשלג

תעודת זהב

במהלך השנים קיבלה העירייה את "תעודת הזהב" - פרס שר הפנים ע"ש חיים קוברסקי ז"ל על ניהול אחראי של המערכת התקציבית, במשך 8 שנים ברציפות, וזכתה באותות ובפרסים יוקרתיים רבים.

 

כוכבי יופי
בשש עשרה השנים האחרונות זוכה העיר ביתר עילית בחמישה כוכבי יופי של "המועצה לישראל יפה" במסגרת התחרות השנתית "קריה יפה בישראל יפה"

כאות הערכה ועידוד על מאמציה המיוחדים של העירייה בטיפוח איכות החיים, הסביבה והאסתטיקה של העיר;

בשמירה המוקפדת על חזותה וניקיונה המיוחד של העיר ועידוד הפיתוח של הסביבה העירונית על פי העקרונות המכתיבים יצירת שיווי משקל נאות בין הבנייה האורבאנית לטיפוח הריאות הירוקות.

 

מגן עשור הצטיינות
בשנת 2011 זוכה העיר ביתר למגן "עשור הצטיינות" על 10 שנות זכיה רצופה ב-5 כוכבי יופי, במסגרת תחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה"

 

דגל היופי וכוכב הזהב
בשנת 2005 זוכה העיר ביתר עילית באות היוקרתי "דגל היופי" מטעם "המועצה לישראל יפה", הניתן אחת לחמש שנים.

בשנת 2006 זוכה העיר ביתר עילית ב”כוכב הזהב“ מהמועצה לישראל יפה, על חמש שנות התמדה ברציפות ב“חמישה כוכבי יופי“.

 

פרס שר הפנים לחיסכון במים

בשנת 2002 קיבלה עיריית ביתר-עילית את פרס שר הפנים ומרכז השלטון המקומי, על היותה מצטיינת בחסכון במים.

הפרס ניתן לרשות המצטיינת בחסכון במים בשל היותה מופת בתחומי החיסכון הביתי במים; החסכון בהשקיית הגינון ציבורי;

החיסכון במים במוסדות הציבור העירוניים; הקטנת הפרשת צריכת המים (פחת המים) העירונית; ושיפור וייעול משק המים העירוני.

 

פרס יו"ר הכנסת

קב"ט שבת של העירייה, זכה לקבל את פרס יו"ר הכנסת כהוקרה על תרומתו בשירות החברה והקהילה ועל פעילותו לגישור הפערים בין שכבות האוכלוסין.

 

ניהול תקין
ראוי לציון, כי בכל ביקורות הפנים והחוץ הנערכות מעת לעת, לא נמצא כל פגם קונקרטי בניהול הכולל של העיר