עיריית ביתר עילית
  • המנהל לפיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה
  • המנהל לפיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה
  • המנהל לפיתוח אזורי תישייה ותעסוקה

המינהל לפיתוח אזורי תעשיה ותעסוקה

במסגרת המינהל לפיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה מפתחת החברה ומסייעת למעסיקים ועובדים בתחומים הבאים:

איתור וקליטת עובדים –  בסיוע שרות התעסוקה ומפת"ח הפועלים בהצלחה בעיר.
 עידוד, סיוע ומתן עצה למעוניינים לצאת לשוק העבודה. 
 לימוד נושא היזמות העסקית המפותחת בעיר. 
הבאת מעסיקים חדשים לעיר. 
הכשרה מקצועית על פי הצורך במסגרת לימודית ממוסדת במבנה מפואר המיועד לכך. 
סיוע למפעלים וייצוגם ,במידת הצורך, לקבלת סיוע ממשרד התמ"ת ומרכז ההשקעות. 
הכשרת אזורי תעסוקה ותעשייה, תכנונם ואיכלוסם. בעיר 2 אזורי תעסוקה:

   -האחד בשכונת "ערבה" בשטח של כ-70 דונם ובו כבר  כיום כ–7000 מ"ר בנויים

   וחלקם מאוכלסים.

   -האזור השני הנו "היער האנגלי" בצפון העיר סמוך לכיש 375 , בשלבי תכנון,

   המשתרע על שטח של  כ-850 דונם.

סיוע בהתאמת "סביבות העבודה" המיוחדת לבני המגזר החרדי. 
ייצוג מעסיקים ועובדים על פי הצורך ברשויות הממשל השונות.