עיריית ביתר עילית
  • מדיה 2
  • ברוכים הבאים
  • ביתר עילית בשלג

ראש העיר

ביתר עלית אז כהיום

 

ביתר עילית נוסדה בשנת תש"ן, מדרום-מערב לירושלים, ולפי ממצאי מרבית החוקרים, על האדמה בה שכנה לפני כאלפיים שנה, ביתר הקדומה.

ביתר עילית דהיום, שהיא עיר ואם בישראל, נושאת בגאון ובמידה רבה של צדק את שמה של ביתר הקדומה, אשר הייתה מרכז תורני גדול ודומיננטי, אשר ממנו יצאו תורה והוראה לישראל.

 

גם ביתר של זמננו, ראויה לתואר "עיר גדולה לאלוקים שיש בה אלפים ורבבות מישראל", כלשונו של האבודרהם זיע"א, שכן מנין התלמידים השוקדים על תלמודם בצילם של רבותיהם בתלמודי התורה ובבתי המדרש, עולה ומתעלה למספרים האגדיים שהיו בביתר הקדומה.

 

ביתר של היום, המחדשת נעוריה כקדם, שיקמה את נשמתה של ביתר הקדומה, וקול התורה, היראה והחסידות שוב עולה ובוקע מבין הרי יהודה.על יסודות איתנים של תורה המשולבת באהבת הבריות, נוצקו יסודותיה של ביתר החדשה.

זה לצד זה, יושבים בהיכלות התורה, המצויים בעיר למכביר, בני כל מחנות יראי ה', ולומדים ומלמדים תורה והוראה לישראל.

לפנינו אתגרים רבים בתחומים שונים, וכאן המקום לציין את כלל חברי מועצת העיר, עובדי העירייה המסורים ותושבי העיר, ללא יוצא מן הכלל, השותפים הנאמנים לדרך ומסייעים להגשמת החלום.


יחד נישא תפילת הודיה על העבר; "עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך"

ובקשה על העתיד; "ואל תטשנו ה' אלוקינו לנצח..."

יחד נמשיך להאמין, לבנות לפתח ולהתפתח, ולספק לתושבים ולהגיש את השירותים הנדרשים מתוך חדוות היצירה, בשקיפות ובאהבה.

שלכם,
מאיר רובינשטיין
ראש העיר