עיריית ביתר עילית

הוסדרה אבטחת הפועלים הפלשתינים

הוסדרה אבטחת הפועלים הפלשתינים (הגדל)

לראשונה בישראל; אושר חוק עזר עירוני שיביא בעז"ה יתר ביטחון לתושבים

 

הוסדרה אבטחת הפועלים הפלשתינים
באתרי הבנייה; הקלה משמעותית למעסיקים ולפועלים
___________________________

 

האבטחה תבוצע בהתאם להוראות פיקוד מרכז ע"י מאבטחים בעלי הכשרה מתאימה באמצעות מח' הביטחון של העירייה * העלות למעסיקים תצומצם משמעותית * הפועלים יזוהו באמצעות זיהוי חד חד ערכי והכניסה לעיר תתבצע במהירות וביעילות * הכרטיס המגנטי שיונפק לכל פועל יאפשר לו שהייה אך ורק במקום העבודה ותתבצע אכיפה
________________________

 

הוסדרה בעיית אבטחת הפועלים הפלשתינים באתרי הבניה בעיר ביתר עילית. לראשונה בישראל ; החל מהיום, יום רביעי, ה- 1 במאי,  נכנס לתוקף חוק עזר עירוני (שירותי שמירה – אבטחת כניסת פועלים פלסטינאים) התשע"ג – 2013 המסדיר את נהלי האבטחה ונהלי גביית האגרה מהמעסיקים כחוק.

עפ"י החוק החדש תבוצע האבטחה על ידי מאבטחים יוצאי יחידות קרביות שקיבלו הכשרה מתאימה, והם יועסקו ע"י חברת אבטחה בפיקוח מחלקת הביטחון של העירייה. פעילות האבטחה והסיורים תתבצע בהתאם לשינוי תפיסת האבטחה שאישר אלוף פיקוד מרכז והוראות האבטחה של מפקד החטיבה המרחבית. עלות שירותי השמירה תוטל באמצעות אגרה על כל מחזיק בנכס בתחומי השיפוט של העיר ביתר עילית המעוניין בשירותיו של פועל פלסטינאי.

החוק החדש יקל משמעותית על המעסיקים והפועלים ויצמצם משמעותית את העלויות למעסיקים. כמו כן תוקל מאוד כניסתם של הפועלים בשעות הבוקר והיא תתבצע במהירות וביעילות באמצעות זיהוי חד חד ערכי (ביומטרי) שבו יזוהה כל פועל שבגינו שילם המעסיק את אגרת השמירה.

במסגרת ההיערכות ליישום החוק יונפק לכל תושב רשות פלסטינית המחזיק בכל הרישיונות הדרושים לשהייה ועבודה בתחומי ישראל ואשר בגינו שולמה אגרת השמירה, כרטיס מגנטי המאפשר לו עבודה אך ורק בתחום המבנה שבו הוא מועסק. המאבטחים יבצעו את האכיפה הנדרשת כדי לוודא שאכן הפועלים נמצאים אך ורק במקום שאושר להם לעבודה ולא תורשה שוטטות פועלים ברחבי העיר ללא אישור מוגדר.

בהתאם לחוק החדש יחויבו המעסיקים לשלם אגרת שמירה בסך 314 ₪ לעובד לחודש במקום עלות אבטחה של יותר מ- 1000 ₪ (בממוצע) עד היום. כמו"כ תשולם אגרת שמירה לפועל ליום בסך 22 ₪ במקום כ 66 ₪ בממוצע עד היום.

כזכור, לפני כשלוש שנים בהתאם להוראות אלוף פיקוד המרכז דאז, גדי שמני והוראות אבטחת פועלים פלשתינים של מח"ט עציון דאז, אל"מ ניר סלומון וקצין הגמ"ר דאז, רס"ן ברוך קרמר, פרסם קב"ט עיריית ביתר עילית באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח ביתר עילית מכרז לאבטחת הפועלים בו זכתה חברת האבטחה 'מודיעין אזרחי'. עלות האבטחה הוטלה על הקבלנים והמעסיקים והיא התחלקה לפי מספר הפועלים המועסקים.

הוראות אלה ניתנו אז לאחר ביקר אלוף הפיקוד וקציני המינהל האזרחי בעיר. הקצינים הבכירים ביקרו באתרי הבניה ועמדו מקרוב אחר הפעילות הביטחונית של הצבא והמינהל האזרחי ואחר נהלי האבטחה של הפועלים הפלשתינים המועסקים באתרי הבניה בעיר. הביקור נערך כמה ימים לאחר שבמודיעין עילית הותקף תושב העיר על ידי פועל פלסטינאי שפצע אותו אנושות באמצעות פטיש.

האלוף שמני הביע כבר במקום את מורת רוחו נוכח ליקויי האבטחה של הפועלים שהיה מוטל אז על הקבלנים והמעסיקים. התברר כי הללו 'חיפפו' בנהלי האבטחה והשמירה הייתה לקויה קשות. האלוף הורה למח"ט ולקצין הגמ"ר 'עציון' להכין נוהלי אבטחה עם מפרט מדויק המצביע על כמות המאבטחים. כמות וסוגי כלי הרכב, נהלי כניסה ויציאה ואמצעי ביטחון נוספים.

בעיריית ביתר עילית אומרים כי הסדרת נושא אבטחת הפועלים הפלשתינים כחוק חשובה לאין ערוך נוכח הליקויים עליהם הצביע פיקוד מרכז וכי הדבר יביא ליתר ביטחון בעיר בכלל ובאתרי הבניה בפרט.