עיריית ביתר עילית

כ 15 מיליוני ש"ח להשלמת מקוה טהרה ומבני חינוך

כ 15 מיליוני ש"ח להשלמת מקוה טהרה ומבני חינוך (הגדל)

החל שלב א' של מבצע 'קיץ תשע"ג' בביתר עילית

 

 

אושרה העברת כ 15 מיליוני ש"ח להשלמת מקוה טהרה ולבניה ותכנון כיתות גן ובתי ספר בעיר

 

מליאת העירייה אישרה העברת עוד מיליון וחצי ₪ מקרנות הרשות להשלמת מקוה טהרה ברח' מוצפי * ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין:  התברי"ם מתקציבי משרדי; השיכון, החינוך ומפעל הפיס וזו ההזדמנות להודות להם * אושרו תקציבים לשיפוצים במבנה פיס, הרחבה והקמת תחנה לבריאות המשפחה ופיתוח שצפי"ם

 

מליאת עיריית ביתר עילית אישרה תברי"ם בהיקף של כחמישה עשר מיליון ₪ להשלמת מקוה טהרה, בנייה ותכנון כיתות גן, תלמודי תורה ובתי ספר. בישיבת העיריה לאישור שלב א' של 'מבצע קיץ תשע"ג', אושרו גם התקציבים לשיפוצים במבנה פיס, הרחבה ובניית תחנה לבריאות המשפחה ופיתוח שטחי ציבור. כ – 11 מיליון ₪ אושרו כתברי"ם חדשים ועוד כ 4 מיליון ₪ התווספו לתברי"ם קודמים. מליאת העירייה אישרה העברת עוד מיליון וחצי ₪ מקרנות הרשות להשלמת מקוה טהרה שבו השקיעה העירייה, עד כה, מקרנות הרשות, כמיליון וחצי ₪. בישיבת המועצה גם אושרו החלטות ועדת הכספים ואושררו החוזים, עפ"י המלצות ועדת האיתורים, לכ- 15 מוסדות ציבור, תורה וחסד.

ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין אמר בפתיחת הישיבה כי התקציבים נתקבלו ממשרדי; הבינוי והשיכון. החינוך ומפעל הפיס. "זו ההזדמנות להודות לראשי ובכירי המשרדים על ההיענות לבקשותינו בכל מהלך השנה ועל האוזן הקשבת לצרכיה של העיר ומוסדותיה". הרב רובינשטיין שיבח את יו"ר ועדת הכספים, הרב בנימין הרשלר וחברי הועדה על עבודתם המסורה. "הודות לשיתוף הפעולה המוצלח של עובדי העירייה וההגשה המקצועית והנבונה של התוכניות המתאימות הושגו התקציבים הנוספים, בסך כ 15 מיליון ₪, שאושרו היום".

הרב רובינשטיין סקר בהרחבה את סיום 'מבצע חורף תשע"ג' במהלכו בוצעו עבודות בהיקף נרחב בסיוע משרדי הפנים, השיכון, התחבורה, החינוך, התמ"ת, התרבות, פקע"ר וקרנות הרשות. "במהלך השלבים השונים של המבצע השלמנו עבודות בנייה פיתוח ותשתיות במבני דת, חינוך וציבור, תעשייה, ביטחון, תחבורה ובטיחות. בהיקף של כ 22 מיליון ₪. במהלך המבצע הוסדרו צמתים. פיתוח כבישים ומדרכות, תשתיות ומעברים. סימוני כבישים, התקני בטיחות ומרכיבי ביטחון והשקענו תקציבים רבים בהתאם לתוכנית העבודה לשדרוג הקמה ואחזקת מתקני משחק ברחבי העיר ע"י חברת 'מתקן גן' בע"מ".

לקראת ימי בין הזמנים ויציאתם של אלפי תושבים וילדים לחופשה קרא הרב רובינשטיין לתושבי העיר לשמור על תקינות וניקיון המתקנים ולהתריע למוקד העירוני בכל מקרה של וונדליזם או תקלות במתקנים. "אנו עושים מאמצים כבירים, בעלויות גבוהות, כדי להביא לילדי עירנו את הטוב, היפה והבטיחותי ביותר של כל מתקן ומתקן ואני מצפה מהתושבים לעשות מאמץ זהה כדי לשמור על ילדיהם ולהקפיד לדווח בכל מקרה של תקלה".