עיריית ביתר עילית

בשורת אחדות בישיבת הזדהות חברי העיריה

בשורת אחדות בישיבת הזדהות חברי העיריה (הגדל)

בשורת אחדות בישיבת הזדהות חברי העיריה בביתר עילית

 

כל נציגי החסידויות ובהם; בויאן. קרלין. חב"ד. צאנז. ערלוי. ויז'ניץ וכלל חסידי וכן נציגי ש"ס כגוש אחד, הביעו את הזדהותם ברשימת 'ביתר מאוחדת' בראשות ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין

 

בישיבת הזדהות הסיעות לקראת הבחירות המוניציפאליות שנערכה הערב ביתר עילית הביעו נציגי כל החסידיות את הזדהותם ברשימת 'ביתר מאוחדת'. שבראשה עומד ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין. הנציגים ובהם ; בויאן. קרלין. חב"ד. צאנז. ערלוי. ויז'ניץ וכלל חסידי.
נציגי ש"ס הביעו אף הם את הזדהותם כגוש אחד ברשימת 'ביתר מאוחדת', רשימה שבה התמודדו במשותף עם ראש העיר, מאיר רובינשטיין גם בבחירות קודמות.
נציגי דגל התורה הזדהו ברשימת 'צדק' ונציג סיעת 'טוב' שהזדהה עצמאית.
ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין אמר כי בשורת האחדות היוצאת מביתר עילית משקפת קדנציה שלמה שחלפה של אחדות שלה היו שותפים כל חברי העיריה המייצגים את כל רבדי התושבים של העיר. "אני מברך את כל החברים והתושבים ומייחל שאחדות זו תישמר גם בקדנציה הבאה כיאה לעיר התורה והחסידות היקרה לנו מכל, ביתר עילית. אני בעד שהתושבים יביעו את דעתם בקלפי ויבחרו את נציגיהם כראות עיניהם.