עיריית ביתר עילית

כ- 22.000 תלמידים ילמדו ב-870 כיתות.

כ- 22.000 תלמידים ילמדו ב-870 כיתות. (הגדל)

עם פתיחת שנה"ל תשע"ד בביתר עילית:

 

 

כ- 22.000 תלמידים ילמדו ב-870 כיתות.

ב- 25 ישיבות וב- 11 סמינרים

ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין: "גם בשנה זו הצבנו את נושא בינוי הכיתות, כיעד מרכזי. מאות תלמידים עברו למבני קבע ובעז"ה נתאמץ שכל התלמידים ילמדו במבני קבע מרווחים וראויים".

שנת הלימודים תשע"ד בביתר עילית – נפתחה השבוע בהצלחה תוך כדי אכלוס של עשרות כיתות לימוד חדשים למוסדות החינוך השונים. למעלה מ-22,000 התלמידים, יחבשו בשנה הקרובה את ספסלי הלימודים ב- 870 כיתות. מהם כיתות בית ספר וגני ילדים חדשים שהושלמו לקראת שנה"ל תשע"ד.

במוסדות החינוך בביתר עילית, ילמדו בשנה הקרובה למעלה מ-22.000 תלמידים כ"י, בכ- 635 כיתות לימוד וב-265 כיתות גן. בגני הילדים בגילאי 3 ילמדו השנה יותר מ 1900 תלמידים חדשים שנוספו למערכת החינוך, וכ-1850 תלמידים שעלו השבוע לכיתות א'. בסך הכל כ-5,600 מילדי העיר ילמדו השנה בגני הילדים, כשליש מכלל מערכת החינוך העירונית. מאות בנות סמינר ילמדו השנה ב- 11 סמינרים ומאות בני תורה החלו בר"ח אלול לחבוש את ספסלי 25 הישיבות הק'.

ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין אמר כי גם בשנה האחרונה הציבה העיריה את נושא בינוי הכיתות כיעד מרכזי בפעילותה למען תושבי העיר וילדיהם ובשנים האחרונות נרשמה תנופת בנייה מאסיבית של כיתות לימוד חדשות בעיר, לרווחת התלמידים והמוסדות. אני שמח כי בשנה האחרונה אכלסנו עוד עשרות כיתות חדשות לבתי הספר וכיתות גן ובימים אלה אנו בעיצומה של בניית כיתות גן נוספות ומגעים חיוביים לקראת אישורם של עשרות כיתות נוספות לתתי"ם, בתי ספר וישיבות קטנות ע"י משרד החינוך. למעשה, עד כה, רוב רובם של מוסדות החינוך פינו את מבניהם הניידים והזמניים לטובת מבני קבע, מרווחים ומפוארים ובעז"ה נשתדל הלאה שכל התלמידים ילמדו במבני קבע מרווחים וראויים".

ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין שיבח את הצוות הבכיר של העירייה; מחזיק תיק החינוך, הרב מנדי שוורץ ומנהל האגף הרב ישראל תיק, עימם קיים בחודשים האחרונים דיונים וסיורי היערכות נרחבים לקראת חזרתם של התלמידים ללימודים, כאשר בגולת הכותרת עמדה הפעילות האינטנסיבית לפינוי אתרי הקראוונים, הכשרתן של הכיתות החדשות, ציודן בריהוט ובמתקנים, ובמקביל בשיפוצן של כיתות ישנות.