עיריית ביתר עילית

ביתר עילית מצטרפת לתאגיד המים 'יובלים'; תעריפי המים יוזלו

30/11/2015 12:00

ביתר עילית מצטרפת לתאגיד המים 'יובלים'; תעריפי המים יוזלו

עיריית ביתר עילית תצטרף לתאגיד המים 'יובלים' הפועל ביו"ש ♦ המשמעות: יותר השקעה בתשתיות המים, לצד הוזלת מחירים לצרכנים ♦ ראש העיר מאיר רובינשטיין: זוהי בשורה גדולה לתושבי ביתר

 

מועצת העיר ביתר עילית צפויה לאשר השבוע את הצטרפות העירייה לתאגיד המים 'יובלים' הפעיל באזור יהודה ושומרון. משמעות ההודעה הינה לא רק שדרוג משמעותי של ההשקעה בתשתיות המים בעיר, אלא אף הוזלת מחירים לצרכנים.

על פי ההסכמות בין העירייה לתאגיד, "התאגיד יהיה אחראי על אספקת מים באיכות הגבוהה הנדרשת ובכמות מספקת, בשגרה ובחירום לכל הצרכנים בתחום העיר. בנוסף, התאגיד יטפל בשפכים של העיר, מתוך העמדת בריאות הציבור בראש סדר העדיפויות  ועמידה נאותה בכללי איכות הסביבה".

השקעות תשתית

מעבר למתן המענה השוטף, התאגיד יהיה אחראי על פיתוח, שיקום ושדרוג מערכות המים והביוב בכל תחום העיר, זאת ע"פ תכנית מפורטת ומסודרת שתאושר ע"י דירקטוריון החברה ורשות המים. התאגיד גם יפעל באופן שוטף לצמצום פחת המים במערכת העירונית.

חלק מהותי בהסכם בעין העירייה לתאגיד, נוגע לסוגיית השירות לתושב. ע"פ ההסכם, "התאגיד יהיה מחויב לעמוד באמות מידה גבוהות ולהעניק לתושבי העיר שירות ברמה גבוהה ובהתאם לתקנות הנקבעות ע"י רשות המים. הוא יהיה אמון על מתן מענה מידי בזמן משבר או תקלה בכל הנוגע לאספקת המים או לתשתיות הביוב ככל שיידרש, ובנוסף, יפעיל מרכז מידע ושירות לקוחות עם מענה אנושי מקצועי ויעיל, בנוסף למידע לתושבי העיר באמצעות הטלפון והאינטרנט".

הוזלת מחירים

הבשורה הגדולה לתושבים, הינה הוזלה מחירי המים והיטלי הביוב לצרכנים, הטבה שהושגה בסיומו של מו"מ ע"י רה"ע רובינשטיין, כאשר באופן מיידי תהיה הוזלה של 22 אגו' למ"ק, ובנוסף הוזלה בשיעור של 3% בשנת 2016, כאשר ללא ההצטרפות לתאגיד ההוזלה הייתה אמורה לחול רק על מרכיב המים ואילו הביוב היה צפוי לעלות בגין עליית המדד. כעת, בעקבות ההצטרפות, ייהנו תושבי ביתר מהוזלה כפולה לכל בית אב. 

 

תעריף תאגיד מים – כולל מע"מ

תעריף עירייה (כיום)

שינוי למ"ק

מים+ביוב תעריף 1

8.046 ₪

8.265 ₪

הוזלה 22 אג'

מים+ביוב תעריף 2

12.951 ₪

12.939 ₪

התייקרות 1.2 אג'

היטלי מים וביוב

101 ₪

191 ₪

הוזלה 90 ₪

 

תאגידי המים שקמו בשנים האחרונות, מתמחים בטיפול מקצועי בנושאי המים. הם מחזיקים כח אדם גדול יותר וציוד מתקדם לטיפול בכל נושאי המים, דבר שבא לידי ביטוי באופן הטיפול.

יש לציין, כי גם קופת העיר תצא נשכרת מכך, והיא תקבל מענק התאגדות בסך כ-4.5  מיליוני שקלים. זאת ועוד, בהתאם למדד הסוציו אקונומי הנמוך בעיר, כל ההשקעות הצפויות בעיר ימומנו בשיעור של 80% ע"י המדינה. בהשערה, מדובר על הטבה ברווח מצטבר  בסך מיליוני שקלים.

בנוסף, התאגיד ישלם לקופת העירייה ארנונה חודשית, עבור כל מתקני המים והביוב (בריכות מים, מכוני שאיבה וכו'), שיעברו לרשות התאגיד.

בשורה לתושבים

ראש העיר מאיר רובינשטיין: "מדובר בבשורה גדולה ומשמעותית עבור תושבי ביתר. לא מדובר רק בהוזלת מחירים, שהיא לכשעצמה חשובה, אלא בהעמקת הטיפול המקצועי בנושאי המים ובשיפור התשתיות, שזו המטרה העיקרית שלנו".

מ"מ רה"ע ומחזיק תיק הכספים יצחק רביץ: "עיריית ביתר עילית עוברת תהליך של ייעול ושדרוג מתמיד. במהלך הנוכחי אנו מביאים בשורה לציבור בשורה של נושאים. התושבים יהיו הנשכרים הישירים מכך, גם במחיר וגם בהשקעות".