עיריית ביתר עילית

התחדשות באגף הרווחה בעירייה

24/02/2016 14:00
התחדשות באגף הרווחה בעירייה
 
חברי וועדת הבחינה בחרו היום פה אחד בגב' אסנת נעמי כהן כמנהלת החדשה של אגף הרווחה.
ראש העיר אמר עם סיום ישיבת וועדת הבחינה, כי המינוי הנוכחי הוא חלק משרשרת מינויים מוצלחים בדרג הבכיר בעירייה, שמצעידים קדימה את המקצוענות של העירייה ומעמידים את השירות לתושב בראש סולם העדיפויות.
מנכ"ל העירייה בירך על המינוי ואמר שהוא שמח על תוצאות הליך הבחירה שאושרו פה אחד. לדבריו, התוצאה של מינוי מנהלת מתוך המחלקה תואמת את תפיסת הניהול העירונית, ששמחה על ההזדמנות לקדם אנשים ראויים מתוך המערכת העירונית - לתפקידי ניהול בכירים.