עיריית ביתר עילית
  • לאות ולמופת
  • לאות ולמופת
  • לאות ולמופת

לאות ולמופת

ביתר עילית מדורגת במס' 1 באשכול הסוציו-אקונומי. למרות עובדה עגומה זו, ולהפתעת כלכלנים, מצליחה העירייה בס“ד לשמור על יציבות ולנהל את המערכת הכספית באופן שקול, אחראי ותקין, ולסיים את שנת התקציב באיזון תקציבי.

תקציב עיריית ביתר עילית לשנת 2011 עומד על כ–112 מיליון ₪. בשלוש השנים האחרונות גדל תקציב העירייה, ב"ה, בכ- 35%, בעוד הגידול באוכלוסיה עומד על כ- 10%. חרף הירידה בהיקף ההכנסות מאגרות בניה, העיר נמצאת בתנופת פיתוח בהיקפים גדולים בכל המישורים.

 בשטח נבנות עשרות רבות של כיתות לימוד לגני ילדים ובתי ספר ומושקעים מיליוני שקלים ברווחה, בתשתיות לתחבורה ומבני חינוך נוספים, תעשייה, מרכזי פיס ואולם רב תכליתי. כן מושקע בהכשרה מקצועית ובפיתוח מקורות תעסוקה, בשיפור פני העיר, בשירותי החירום, ההצלה והבטיחות בדרכים, בתרבות, בשצפי"ם העירוניים ובכל שירותי העירייה.

עיריית ביתר עילית מעסיקה 105 עובדים מתוכם 87 תושבי העיר, 34 מתוכם הינם בעלי תואר אקדמי.
הנתון הזה, בו הרשות מצליחה להחזיק מספר מועט של עובדים, נובע מכך שרוב השירותים הניתנים לתושבי העיר הינם מופרטים: כמו גביה, פינוי אשפה, טיאוט רחובות, אבטחה וגינון וכן מהעובדה שכל בתי הספר וגני הילדים הינם פרטיים.