עיריית ביתר עילית

צור קשר

*
*
*
*  
*  
 
 
 
 
 

   

בכל הע/ארה בעניין האתר ניתן לפנות למייל: dover@betar-illit.muni.il

 או לטלפון: 02-5888100