עיריית ביתר עילית

צמצום והפרדת פסולת

בהתאם לקול קורא להכנת תכנית מפורטת שאושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת בעיר ולהפרדה לשני זרמים, החלה העירייה בפעילות בשיתוף עם חברה חיצונית המתמחה בנושא.

הוגשה בקשה תקציבית כ 10 מיליון ₪ לביצוע. הבקשה בהליכי אישור בהתאם לקריטריונים הנדרשים.

עד עתה פוזרו ברחבי העיר 100 מתקני מחזור (כלובים) לבקבוקים ו 25 מתקנים לאיסוף מוצרי קרטון. במקביל פוזרו כ 100 פחים כחולים – 360 ליטר בכניסה לבתי המגורים לאיסוף נייר ועיתונים.

 

עם הצלחת הפיילוט תבוצע הפריסה ברחבי העיר ויישקל שילוב של מיכלי איסוף למוצרים נוספים.הפרויקט והפיילוט מלווים בהסברה מתאימה.

 

מיקום מכלים לאיסוף בקבוקים

מיקום נקודות איסוף לסוללות