עיריית ביתר עילית

מיקום מכלים לאיסוף בקבוקים

 א' ה'    ח'     ל'    ר' 
אוירבך 20   הבעש"ט  4    חת"ם סופר  2    לובביץ  12    רבי יוסף קארו  8 
אוירבך  1  הגר"א 8    חת"ם סופר  14     

רבי עקיבא   

אם הבנים    האדמו"ר מרוז ין  8    חזון אי"ש  7    מ'     
אור החיים  6 האדמו"ר מרוז ין  28    חפץ חיים  1    מפעל הש"ס  9       
איגרות משה  13  התעוררות התשובה 7     חיי יצחק  11    מפעל הש"ס  22      
איגרות משה  34  החיד"א  7    חיי יצחק  21       

 

החוזה מלובלין  12   חבד  14    נ'    
ב' החוזה מלובלין  18   חבד  25    נדבורנא  10      
בן איש חי  1 החוזה מלובלין  24         נדבורנא  20     
בניין דוד  1  החוזה מלובלין  25     י'   נעם אלימלך  1     
ברים  11 החוזה מלובלין  35    יצחק אריאלי  10       
בעל התניא  8 הרב יעקב מוצפי  25    יהודה צדקה  11    ס'       
   הרב יעקב מוצפי  38   ישמח ישראל  4    סלונים  1     
ד' המגיד ממעזריטש  66    ישמח ישראל  14    סלונים  7     
דף היומי  15  המגיד ממעזריטש  43   ישמח ישראל  22       
דברי חיים  10   המגיד ממעזריטש  15    יסוד העבודה  9     פ'     
דרכי איש  6    המגיד ממעזריטש  27    יצחק אריאלי  12     פחד יצחק  15     
דרכי איש  14  המגיד ממעזריטש  30        פחד יצחק  33     
דרכי איש  27  המגיד ממעזריטש  42    כ'     פנים מאירים  18     
  המגיד ממעזריטש  70    כף החיים  19   

פנים מאירים  35  

   
  המגיד ממעזריטש  110    כף החיים  21        
  המגיד ממעזריטש  132   כנסת מרדכי  5     ק'    
הרב בן ציון ברוק  2   כנסת יחזקאל  13   קדושת ציון  5    
    קדושת לוי  19    
ז'         קדושת לוי  24    
זוועהיל  2       קדושת לוי  31     
זוועהיל  11        קדושת לוי  44     
זוועהיל  29         קדושת לוי  48    
          קנייבסקי  6     
          קעניג  6