עיריית ביתר עילית

מיקום נקודות איסוף לסוללות

בניין העירייה – רח' רבי עקיבא 38
מחסני העירייה – סוף רח' חזון איש
מוקד העירוני – רח' אוהל שרה