עיריית ביתר עילית

מכרזים

הודעה מס' 1 במכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר ביתר עילית

מכרז פומבי מס' 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר ביתר עילית

מכרז חיצוני 20.17 עבור מנהל/ת מחלקת GIS ומידע

מכרז חיצוני 19.17 עבור מוקדן/ית במסגרת התוכנית "עיר ללא אלימות"

מכרז חיצוני 17.17 עבור קצין/ת ביקור סדיר - הארכת מועד הגשה

מכרז חיצוני 16.17 עבור פסיכולוג/ית

מכרז חיצוני 18.17 עבור רכז/ת תעסוקה בעצמה

מכרז מספר 15/2017 למכירת רכב מסוג דייהטסו שנת 2011

מכרז חיצוני 17.17 עבור קצין/ת ביקור סדיר

מכרז חיצוני 16.17 עבור פסיכולוג/ית

מכרז פומבי מס' 14/2017 - שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

מכרז מספר 09/2017 למכירה עגלה נגררת סגורה שנת 2004

מכרז מספר 10/2017 למכירה עגלה נגררת סגורה שנת 1997

מכרז מס' 12/2017 למכירת מיול קוואסקי דיזל שנת 2010

מכרז מס' 11/2017 למכירת עגלה נגררת סגורה שנת 2011

מכרז חיצוני 16.17 עבור מפקח/ת תכנון ובניה ברשות המקומית

מכרז 13/2017 להפעלת תכניות מסיכון לסיכוי לפעוטות עם צרכים מיוחדים בעיריית ביתר עלית

מכרז פומבי מס' 07/2017 להפעלת מועדוניות טיפוליות משותפות עבור ילדים המתגוררים בביתר עילית

קול קורא לאספקת שירותי דת בביתר עילית

מכרז חיצוני 13.17 מנהל/ת אגף רכש ושכר