עיריית ביתר עילית

מכרזים

מכרז חיצוני 16.17 עבור מפקח/ת תכנון ובניה ברשות המקומית

מכרז 13/2017 להפעלת תכניות מסיכון לסיכוי לפעוטות עם צרכים מיוחדים בעיריית ביתר עלית

מכרז פומבי מס' 07/2017 להפעלת מועדוניות טיפוליות משותפות עבור ילדים המתגוררים בביתר עילית

קול קורא לאספקת שירותי דת בביתר עילית

מכרז חיצוני 13.17 מנהל/ת אגף רכש ושכר

מכרז חיצוני 9.17 קצין ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח)

מכרז חיצוני 14.17 עו"ס/ית עובד/ת חוק נוער וצעירים במצוקה

מכרז חיצוני 10.17 מזכיר/ת משרד ברשות מקומית

מכרז חיצוני 11.17 עובד/ת סוציאלי/ת

מכרז חיצוני 12.17 בודק/ת תכניות

הסכם למכרז 02/2017 של החברה לפיתוח ביתר עילית - בניית ספריה ופיתוח בסביבתו

מכרז 02/2017 של החברה לפיתוח ביתר עילית - בניית ספריה ופיתוח בסביבתו

קול קורא מס' 02/2017 להתקשרות בתי החלמה עם עיריית ביתר עלית למתן שירותים ליולדות המתגוררות ברחבי העיר ביתר עלית

מכרז פומבי מספר 106/17 לאספקת ריהוט ציוד ומתקני חצר לגני ילדים

מכרז 01/2017 של החברה לפיתוח ביתר עילית - לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוצים, בניה ופיתוח חצרות במוסדות חינוך ומוסדות ציבור, פיתוח חוץ ונגישות ברחבי העיר ביתר עילית

מכרז פומבי מס' 08/2017 להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21-3 המתגוררים בביתר עילית

הסכם למכרז פומבי מס' 02/2017 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות להקמת בתי ספר וגני ילדים במגרשים 432/433/422-472 בביתר עילית

מכרז פומבי מס' 02/2017 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות להקמת בתי ספר וגני ילדים במגרשים 432/433/422-472 בביתר עילית

מכרז פומבי מס' 06/2017 לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות

מכרז פומבי מס' 05/2017 להפעלת מרכז ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו עם מוגבלות שכלית התפתחותית