עיריית ביתר עילית

מכרזים

מכרז פומבי מס' 14/2017 - שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

מכרז מספר 09/2017 למכירה עגלה נגררת סגורה שנת 2004

מכרז מספר 10/2017 למכירה עגלה נגררת סגורה שנת 1997

מכרז מס' 12/2017 למכירת מיול קוואסקי דיזל שנת 2010

מכרז מס' 11/2017 למכירת עגלה נגררת סגורה שנת 2011

מכרז חיצוני 16.17 עבור מפקח/ת תכנון ובניה ברשות המקומית

מכרז 13/2017 להפעלת תכניות מסיכון לסיכוי לפעוטות עם צרכים מיוחדים בעיריית ביתר עלית

מכרז פומבי מס' 07/2017 להפעלת מועדוניות טיפוליות משותפות עבור ילדים המתגוררים בביתר עילית

קול קורא לאספקת שירותי דת בביתר עילית

מכרז חיצוני 13.17 מנהל/ת אגף רכש ושכר

מכרז חיצוני 9.17 קצין ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח)

מכרז חיצוני 14.17 עו"ס/ית עובד/ת חוק נוער וצעירים במצוקה

מכרז חיצוני 10.17 מזכיר/ת משרד ברשות מקומית

מכרז חיצוני 11.17 עובד/ת סוציאלי/ת

מכרז חיצוני 12.17 בודק/ת תכניות

הסכם למכרז 02/2017 של החברה לפיתוח ביתר עילית - בניית ספריה ופיתוח בסביבתו

מכרז 02/2017 של החברה לפיתוח ביתר עילית - בניית ספריה ופיתוח בסביבתו

קול קורא מס' 02/2017 להתקשרות בתי החלמה עם עיריית ביתר עלית למתן שירותים ליולדות המתגוררות ברחבי העיר ביתר עלית

מכרז פומבי מספר 106/17 לאספקת ריהוט ציוד ומתקני חצר לגני ילדים

מכרז 01/2017 של החברה לפיתוח ביתר עילית - לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוצים, בניה ופיתוח חצרות במוסדות חינוך ומוסדות ציבור, פיתוח חוץ ונגישות ברחבי העיר ביתר עילית