עיריית ביתר עילית

מכרזים

הארכת מכרז חיצוני21.17 מפקח/ת תכנון ובניה ברשות המקומית

מכרז חיצוני 21.17 - עבור מפקח/ת תכנון ובניה ברשות המקומית

מכרז חיצוני 20.17 - עבור פקח/ית עירוני/ת

מענה לשאלות הבהרה במכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

הודעה מס' 3 למציעים על שינויים במסמכי מכרז פומבי 16/17 לביצוע עבודות פינוי פסולת

מכרז פנימי/ חיצוני 19.17 - מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים

הודעה מס' 2 למציעים במכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר ביתר עילית

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - עמותת "אם הבנים"

הודעה מס' 1 במכרז פומבי 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר ביתר עילית

מכרז פומבי מס' 16/2017 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר ביתר עילית

מכרז חיצוני 20.17 עבור מנהל/ת מחלקת GIS ומידע

מכרז חיצוני 19.17 עבור מוקדן/ית במסגרת התוכנית "עיר ללא אלימות"

מכרז חיצוני 17.17 עבור קצין/ת ביקור סדיר - הארכת מועד הגשה

מכרז חיצוני 16.17 עבור פסיכולוג/ית

מכרז חיצוני 18.17 עבור רכז/ת תעסוקה בעצמה

מכרז מספר 15/2017 למכירת רכב מסוג דייהטסו שנת 2011

מכרז חיצוני 17.17 עבור קצין/ת ביקור סדיר

מכרז חיצוני 16.17 עבור פסיכולוג/ית

מכרז פומבי מס' 14/2017 - שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

מכרז מספר 09/2017 למכירה עגלה נגררת סגורה שנת 2004