האגף הטכני אחראי על יופייה וניקיונה של העיר ועל שמירת איכות החיים של תושבי העיר, באמצעות המחלקות השונות המבצעות את העבודות לרווחת תושבי העיר.

עיריית ביתר עילית משקיעה רבות בחזות העיר והדבר ניכר לעיני כל ביופייה וניקיונה של העיר. העירייה זוכה במשך 16 שנה ברציפות בחמישה כוכבי יופי מ"המועצה לישראל יפה" בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל", ואף זכתה בתחרות זו בתארים כוכב הזהב ודגל היופי. 

החזות המטופחת של העיר היא שילוב של ההשקעה העצומה של העירייה בתחום לצד האכפתיות ושיתוף הפעולה של התושבים בשמירה על ניקיונה של העיר ושלימות הגינון והמתקנים במרחב הציבורי.

איכות הסביבה
personמנהל אגף טכני מוטי זיידה
personטלפון 02-5888002
personפקס 02-5888090