האגף הטכני מתחזק את קווי הולכת הביוב הפנים-עירוני ומערכות הניקוז ברחובות העיר. האחזקה כוללת פתיחת סתימות, טיפול בשברים של שוחות ביוב וניקוז (מנהולים) וניקוי ואחזקה של קולטני הניקוז.

העבודה נעשית על פי תכנית שנתית למניעת תקלות ומפגעים בנוסף

לטיפול בתקלות שבר מזדמנות.

בכל מקרה של סתימה במערכת הביוב והניקוז העירונית יש לפנות למוקד העירוני 106.  

הביוב שבאחזקת העירייה הוא אך ורק הביוב הציבורי:

  • קווים מאספים שבכבישים ובמדרכות.
  • קווים המוליכים את הביוב מהבניינים עד לתאי הביוב בקווים המאספים, אינם באחריות העירייה, כולל החלק שבתוך קירות התמך ובמדרכה עד לתא.

מוטי זיידה
מנהל אגף טכני
02-5888002

דורית אליטוב
מזכירת המחלקה
02-5888002