האגף כולל בתחומי פעילותו ואחריותו נושאי ביטחון שוטף 24/7, היערכות לשעת חירום אזרחית וצבאית, אימון ותרגול עובדים, צוותי סגל והציבור הרחב, תוך כדי תאום וקישור מול גורמי הביטחון בגזרה, אבטחת והכנת מוסדות החינוך, תכנון וליווי אירועים עירוניים, הפעלת מוקד ביטחוני עירוני.

האגף מפעיל מעבר לתקני כח-אדם עירוניים, שרותי קבלנים ומתנדבים בהיקף של למעלה מ-100 אנשים.  האגף מתפעל ומתאם את כוחות הביטחון בעיר. באחריות האגף התפעול השוטף האבטחתי ביטחוני של העיר ומתן מענה מבצעי מיידי.

ביטחון
personמנהל מחלקת ביטחון שלמה בן חיים
טבלת אנשי קשר - ביטחון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלמה בן חיים מנהל מחלקת ביטחון 02-5888001 [email protected]
יעקב יצחקי מזכיר האגף 02-5888001 [email protected]
יעקב אמסלם רבש"ץ 052-9213154
יעקב אקרמן ס. רבש"ץ 054-7170275
יניב צדוק ס. רבש"ץ 052-6665790 [email protected]
פארג' דאהר קב"ט שבת 052-6157549 [email protected]
אליהו רוזברגר קב"ט מוס"ח 053-5263772 [email protected]
איתמר פרי קב"ט מוס"ח 054-8480784 [email protected]