"יתן ויתנו אחרים, חסיד" (אבות ה' י"ז)

 

בואי והצטרפי למהפך בקשרי הקהילה המוכרים, בו תצרי הזדמנות למעורבות חברתית של תרומה הדדית. "בנק הזמן" לא עוד אני צריכה אותך, אלא אנו צריכות זו את זו.

במסגרת התכנית "בנק הזמן" תוכל כל אחת להפקיד ולפדות להפקיד את זמנה ע"י נתינת עזרה לאחרות בתחומים שונים, ולפדות את זמנה כאשר היא מעונינת ע"י שימוש במגוון התחומים המוצעים בבנק הזמן.

עקרונות הבנק:

בנק הזמן הינו פרוייקט שמטרתו לקדם מעורבות חברתית, לעודד יוזמות ויזמות בתוך הקהילה. זוהי כלכלה קהילתית הבאה לידי ביטוי בהחלפת שירותים שווי כסף שאינם עולים כסף. החברות בבנק הזמן מחליפות ביניהן שירות כאשר הרכיב הנסחר הוא "זמן". בבנק הזמן אין התחייבות למספר מסויים של שעות הפקדה ואין כל דרישה בתמורה לניהול חשבון בבנק, מלבד התנהלות אחראית לגבי השירותים שסוכמו וחובת דיווח שעות ההפקדה והמשיכה.

להצטרפות: 5803050, 5889927 או במייל [email protected]

 

בנק הזמן .pdf

בנק הזמן כתבה ניוזלייטר.pdf

מודעה חוגים לאתר.pdf