גני ילדים​

הרישום לגנים נערך במוסדות החינוך בעיר במהלך חודש שבט. התשלום בגובה 49 ש"ח עבור ביטוח תלמידים יגבה במהלך השנה ע"י מחלקת הגביה.

תלמידים הנשארים שנה נוספת בגן חובה, תלמידים שהם תושבים חדשים בעיר  ותלמידים בעלי דרכון בגילאי 3 יבצעו את הרישום אצל רכזת גני הילדים, בשעות פעילות המחלקה.

מסמכי חובה לרישום:

  • נספח ד' חתום על ידי המסגרת המבוקשת.

  • צילום תעודת זהות שבו מופיעה הכתובת המעודכנת בביתר. 

  • לתלמידים בעלי דרכון יש להביא צילומי דרכון של הילד + ההורים.

צהרונים

תכנית "ניצנים" היא תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך, במסגרתה מוארך יום הלמודים במוסדות החינוך לגילאי 8-3.

פעילות התכנית:

  • קידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי.

  • תמיכה והעשרה לימודית בשעות הצהריים.

  • דגש על איכות פדגוגית.

  • ארוחה חמה, בריאה ומזינה.

הגיל הרך
personרכזת גני ילדים הגב' וקסמן
personטלפון 02-5888150
personפקס 02-5888131
טבלת אנשי קשר - הגיל הרך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הגב' וקסמן רכזת גני ילדים 02-5888150 [email protected]
חיים רובין רכז צהרונים 02-5888194 [email protected]