הערכה והוקרה מיוחדת יש בביתר עילית לתושבים הוותיקים שפעלו רבות בעיר ומחוצה לה וכעת הגיעו לגמלאות. מועדון 50+ הינו מועדון ייחודי לנשים גמלאיות המתכנסות אחת לשבוע לבוקר של העצמה והעשרה המתחיל בשעת כושר מותאמת וממשיך בהרצאה אטרקטיבית וסדנת העצמה. בנוסף לכך, אחת לתקופה, מתקיימת פעילות מאתגרת נוספת, כדוגמת טיול או מפגש בין דורי.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הרכזת –

הגב' פייגי בן שם
חוגים ואירועים לגברים ונשים
02-5889911