הלשכה המשפטית

סמכויות היועץ המשפטי מעוגנות  בעיקר בתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981.

תפקידו של היועץ המשפטי הוא להעניק ייעוץ משפטי למועצת העירייה ולוועדותיה, לראש העירייה ולסגן ראש העירייה שלו הואצלו סמכויות לפי סעיף 33(ב) לתקנון, ולעובדי העירייה, בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי העירייה לפי כל דין ותחיקת ביטחון וכן ליתן חוות דעת לפי פניית חבר המועצה, בהתאם לדין.

בנוסף מטפל היועץ המשפטי במתן יעוץ משפטי בנושאי חקיקה וחוקי עזר, עריכת מכרזים, עריכת חוזים והסדרת מערכת התקשרויות.

מתוקף תפקידו מכהן היועץ המשפטי בתפקיד היועץ המשפטי לוועדה לתכנון ולבניה (הועדה המיוחדת לתכנון בניה לפי צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), התשל"א-1971).

כמו כן מייצג היועץ המשפטי את העירייה הן כתובעת והן כנתבעת בערכאות השיפוטיות השונות.

לצורך תפקידו מסתייע היועץ המשפטי בעורכי דין במיקור-חוץ.

 

היועץ המשפטי לעירייה
personהיועץ המשפטי לעירייה עו"ד טוביה פיסינגר
personטלפון 02-5889946
personפקס 02-5889948
טבלת אנשי קשר - היועץ המשפטי לעירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו"ד טוביה פיסינגר היועץ המשפטי לעירייה 02-5889946
גב' מיכל מוזס מזכירות היועץ המשפטי 02-5889946 [email protected]