ביתר עילית הינה עיר הקולטת עלייה ממדינות רבות: מדינות אנגלוסקסיות, צרפת, דרום אמריקה, חבר העמים וכן דוברי פרסית. היחידה לקליטה בקהילה מפעילה מערך פעילות תרבות, פנאי, חינוך והעשרה  - בהתאמה ייחודית לקבוצות העולים בעיר. מערך תכניות הפעילות לעולים של היחידה נבנה בשיתוף קהל העולים עצמו.

פעילויות היחידה:

!חדש 

.מלווה עולים –ליווי העולים בקליטתם בשנים הראשונות לעלייה, תיאום בין כל הגופים הרלוונטיים למימוש קליטה מוצלחת של העולה. כולל: סיוע מול מוסדות החינוך, סיוע בפניה למשרד הקליטה לברור הסיוע המגיע, הסברה בנוגע לשירותים העירוניים

סיוע גם למועמדים לעלייה – עוד בהיותם בחו"ל.

אולפן עברית:  תוכנית לימודית ללמידת השפה העברית פועלת 3 פעמים בשבוע במתכונת של אולפן.

נכון להיום – מיועדת לעולים עד 10 שנים בארץ – הקריטריון משתנה מעת לעת.

העצמת נשים עולות: מערך קורסים ייחודי להכשרת נשים עולות כמנהיגות בקהילה.

חוגי הורות: מתוך הכרה בצרכים הייחודים להורה עולה מופעלים קורסי הורות בשפות שונות: צרפתית, ספרדית, אנגלית ורוסית.

ימי גיבוש קהילתיים: בשיתוף קבוצות העולים בעיר מופעלים ימי למידה עיוניים וימי תרבות ופנאי מגבשים לקבוצות עולים דוברי שפה זהה.

פלטפורמה ליוזמות: פיתוח והפעלת יוזמות קהילתיות בשיתוף נציגות עולים.

הפלטפורמה מזמינה תושבים עולים בעלי רעיון או יוזמה היכולה לתרום לשלוב העולים בקהילה.

מועדונים חברתיים: לקבוצות יעד מוגדרות מופעלות מסגרות חברתיות מעשירות. בין השאר: מועדון לנשים דוברות פרסית, לנשים דוברות ספרדית וכן קבוצה לגמלאיות דוברות רוסית.

לפרטים, ניתן לפנות לרכזת קליטה:

הגב' ציפי זלצמן
רכזת קליטה
02-5889911

5 לרוחב אתר.pdf

מודעה אולפן עברית לאתר.pdf