נושא בעלי המוגבלויות מקבל בביתר עילית חשיבות מרובה, הן בהנגשות בתי ספר, הן בטיפול מהיר בבקשות לחניות נכים, בקבלת מענה בעירייה, ועד להקצאת פעילויות ייחודיות לבעלי מוגבלויות ובני משפחותיהם.

בשנים האחרונות פועלת לשכת ראש העיר בדגש מיוחד בנושא, בשיתוף עם היחידה לחינוך מיוחד ומעמידה את נושא ההנגשה בראש סדר העדיפויות מתוך מטרה להנגיש את מוסדות החינוך בעיר, על מנת להקל על תלמידים בעלי מוגבלויות ולאפשר להם לתפקד בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד. המחלקה מטפלת בעדיפות גבוהה בבקשות להנגשה פיזית, הנגשה ללקויי ראיה והנגשה לליקויי שמיעה.

אגף שפ"ע מבצע הנגשות בשטחים ציבוריים, הנמכת מדרכות, סימון ותמרור חניות. במסגרת זו, האגף מטפל בהקצאת חניות לבעלי מוגבלויות פיזיות העומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל:

נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה

תכנית שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות 2019 

תכנית שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות 2020 

תכנית שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות 2021
תכנית שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות 2021 - חתום