הגב' שושי פיין
מזכירת היחידה
02-5888133
 

לשכת ראש העיר בשיתוף עם המחלקה לצרכים מיוחדים העמידה את נושא ההנגשה בראש סדר העדיפויות מתוך מטרה להנגיש את מוסדות החינוך בעיר, ע"מ להקל על תלמידים בעלי מוגבלויות ולאפשר להם לתפקד בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד. המחלקה מטפלת בעדיפות גבוהה בבקשות להנגשה פיזית, הנגשה ללקויי ראיה והנגשה לליקויי שמיעה.

סדר הפעולות משלב הבקשה להנגשה ועד לאישור ההרשאה לביצוע:

  • ריכוז בקשות להנגשה ממוסדות חינוך ופניות של הורים.
  • קביעת סיורי שטח עם היועצים לתחילת עבודה או מסירת עבודה
  • והכנת דוח מקצועי.
  • הכנת תיקים והעברתם למשרד החינוך לשם קבלת הרשאה.
  • קבלת המתקן: כתה אקוסטית, מעלית והתאמות ללקוי ראיה.

טופס הבקשה: טופס בקשה להנגשה (מקוון)

לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים רפואיים עדכנים לחצי השנה האחרונה.