הנדסה
personמנהל מחלקת הנדסה מיכאל לורנצי
personטלפון 02-5888170
personפקס 02-5888171

מחלקת הנדסה מפקחת על עבודות תשתית ופיתוח של משרד השיכון ושל קבלנים הנעשות בעיר, ומטפלת במערכות העל המספקות לעיר שירותי מים וביוב.

בעלי תפקידים

מנהל מחלקת הנדסה: מיכאל לורנצי
מזכירת המחלקה: אסתי פיירשטיין
מפקח פרויקטים ותשתיות: אלי סיטרוק

תפקידי המחלקה

  • ליווי תכניות פיתוח ותשתיות בטרם יציאה למכרזים
  • ליווי ופיקוח תכניות פיתוח ותשתיות בטרם מתן היתר לבניה לקבלנים על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
  • פיקוח ומתן אישורים בשלב ביצוע העבודות.
  • מסירה לטיפול ואחזקה של המחלקות הרלוונטיות בעירייה, לאחר סיום העבודות.
  • אספקת שירותי המים והביוב לתושבים.

המחלקה מטפלת בתלונות תושבים בענייני מפגעים בתחום התשתיות והפיתוח. תלונות על מפגעים יש להעביר למוקד העירוני בלבד.

ליצירת קשר לחץ כאן