הגב' שושי פיין
מזכירת היחידה
02-5888133
 

העירייה מפעילה מערך הסעות לתלמידי החינוך המיוחד בגילאי 21-3 הזכאים לכך. הזכאות להסעה מתקבלת על ידי ועדת שיבוץ ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית, על פי התנאים הבאים: תלמידים מגן חובה עד כיתה ד' שהמרחק בין מקום מגוריהם לבין המסגרת החינוכית הינו מעל 2 ק"מ ותלמידים מכיתה ה' ומעלה שהמרחק בין מקום מגוריהם לבין בית הספר הינו מעל 3 ק"מ.

זכאות למלווה בהסעה (ללא קשר למרחק) הינה באחת מן הלקויות הבאות: שיתוק מוחין, נכות פיזית קשה, אוטיזם, הפרעות נפשיות קשות, מוגבלות שכלית והתפתחותית, לקויי שמיעה וראייה.

הודעות בעניין הפעלת מערך ההסעות יימסרו להורים דרך מוסדות החינוך.

על פי הנחיות משרד החינוך כתובת המגורים ובית הספר, הינם התחנות הבלעדיות לאיסוף ופיזור, אין אפשרות לבצע שינויים. בכל מקרה של שינוי כתובת/טלפון יש לעדכן את מחלקת חינוך. חובה להמתין עם הילד בעת האיסוף והפיזור.

החברה לפיתוח גוש עציון המפעילה את מערך ההסעות, מפעילה מוקד מידע טלפוני שמספרו 02-9937128. בכל שאלה בנושא תפעול מערך ההסעות יש לפנות למוקד טלפוני זה.