זאב בכר
מנהל התכנית בעירייה
02-5888165
054-6275300

הרשות לביטחון קהילתי היא תכנית ממשלתית הפועלת באמצעות המשרד לקידום וחיזוק קהילתי ברשות המקומית, היא המפעילה תכניות למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול.

הרשות לביטחון קהילתי היא איחוד של שלוש תכניות של "עיר ללא אלימות" "הרשות למלחמה סמים ובאלכוהול" ו"מצילה".

הרשות פועלת למניעת אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי חברתית ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול ומהווה גורם מקצועי מוביל במדינת ישראל למניעת אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ובאלכוהול, במטרה להוביל לשיפור בביטחון האישי של תושבי מדינת ישראל.

פעילות הרשות מבוססת על התמודדות עירונית מערכתית עם תופעות שונות של אלימות, בכללן ונדליזם של בני נוער, אלימות בקרב מתבגרים ושימוש בסמים והאלכוהול, באמצעות פרויקטים, תכניות ובעיקר- יצירת שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים השונים וגיוס כל המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך, רווחה, אכיפה ועוד).

חינוך

תחומי הפעילות המרכזיים במסגרת התכנית הם חינוך, חינוך בלתי פורמלי (פנאי), אכיפה, רווחה ותחום הקהילה. בין היתר מתבצעת במסגרת התכנית הדרכה והכשרה של צוותי חינוך שומרי סף ואנשי מקצוע בבתי הספר ובגנים, הפעלת מדריכי מוגנות אשר תפקידם הוא לשמור על סביבת בית הספר בטוחה ולפעמים גם מחוצה לה. הפעלת מדריכי נוער ומדריכי איתור בשעות הערב.

במסגרת התוכנית מועסקים עובדי נוער במרכזי הנוער האחראים על איתור נערים הזקוקים ליעוץ והכוונה, וליווי יום יומי בשיחות אישיות ושיחות עם ההורים.

כמו כן במסגרת התוכנית מתקיימות הכשרות וסדנאות בת"ת ובתי הספר, הכשרות לצוותי ההוראה בת"ת ןבתי הספר ובמרכזי הנוער, וכן סדנאות והכשרות להורים.

רווחה

במסגרת התוכנית מועסק עובד סוציאלי קהילה/משטרה אשר פועל ומתערב בשעת משבר או בסמוך לה עם המתלונן/ת והתוקף/ת על רקע המצב המשברי של הגשת התלונה בנושא אלימות במשפחה, ו/או פגיעות על רקע מגדרי.

מטרת ההתערבות היא יצירת קשר בין הקהילה למשטרה, אבחון ראשוני, הערכת מסוכנות וגיוס המעורבים בסכסוך לקבלת מענה טיפולי במסגרת האגף. בנוסף, עו"ס הרלב"ק למשטרה וקהילות בונה ומלווה פרויקטים קהילתיים למניעת אלימות.

דרכי פנייה

באמצעות המייל או בטלפון, בעדיפות ליצירת קשר במייל

אכיפה

הרשות אחראית על הצבת המצלמות בתוך העיר זאת לטובת שמירה על ביטחון התושבים, בדגש על הילדים, במרחב הציבורי. הפרויקט צפוי לתת מענה לביטחון ההורים והילדים בפארקים ובאתרים הציבוריים המרכזיים.

המצלמות משדרות 24 שעות למוקד העירוני, במוקד יושב מוקדן מטעם הרשות לביטחון קהילתי וצופה במצלמות בזמן אמת בכדי למנוע תופעות של אלימות כנגד ילדים, וונדליזם במרחב הציבורי, ואירועי אלימות אחרים.

שירות אזרחי

הרשות מספקת לעיר בני שירות אזרחי לעזרה במגוון נושאים: מדריכי מוגנות בת"ת ובתי הספר בעיר לשמירה על ביטחון התלמידים ולעזרה לתלמידים מתקשים, חונכים בתוכניות שונות, מוקדנים במוקד העיריה, מדריכי נוער ומדריכי איתור.