השירות הוטרינרי
personהוטרינר העירוני ד"ר אילן דיין
personטלפון 02-5888002
personפקס 02-5888090
personהערות ניתן להעביר פניות למחלקה באמצעות המוקד העירוני 106
טבלת אנשי קשר - השירות הוטרינרי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ד"ר אילן דיין הוטרינר העירוני [email protected]
דורית אליטוב מזכירת המחלקה 02-5888002 [email protected]

השירות הוטרינרי העירוני

השירות הוטרינרי העירוני מופקד על בריאות הציבור מנקודת מבטה של הרפואה הוטרינרית. פעילות המחלקה מתבססת על פקודת הכלבת, החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, חוק צער בעלי חיים, פקודת מחלות בעלי חיים, חוק המזון החדש,  וחוקי העזר העירוניים. המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.

המחלקה פועלת בשני תחומים עיקריים:

 פעילות בתחום בעלי חיים

  • עולות למניעת מחלת הכלבת: חיסון כלבי בית, חיסון חתולי רחוב, תצפית לבדיקת כלבת לבעלי חיים שנשכו,  מיגור תופעת להקות כלבי בר משוטטים ופיזור פיתיונות חיסון לחיות בר סביב העיר.
  • פיקוח על החזקת בעלי חיים: חיסון, סימון ורישוי כלבים, אכיפת תנאי החזקתם של כלבים מסוכנים, פיקוח על מתקנים להחזקת בעלי חיים, פיקוח והסדרה של פינות חי, חנויות לממכר בעלי חיים.
  • מניעת צער בעלי חיים: טיפול בבעלי חיים נטושים/פצועים, מניעה וטיפול במקרי התעללות בבעלי חיים וסיוע לבעלי חיים במצוקה.
  • מניעת מטרדים הנגרמים על ידי בעלי חיים וטיפול בפניות תושבים בנושאי בעלי חיים, בשלל פעולות, כמו מלכודות וכדו'.
  • הסברה והדרכה בנושא מודעות לגידול בעלי חיים ומניעת צער בעלי חיים.

 פעילות בתחום מזון מן החי

  • פיקוח וטרינרי ואבטחת איכות בעסקי מזון (מרכולים, מסעדות, אטליזים וחנויות דגים).
  • בקרה על כניסה של מזון מן החי לעיר.
  • גורם מאשר בתהליך רישוי העסק  של מרכולים, מסעדות, אטליזים וחנויות דגים.
  • הסברה והדרכה בדבר צריכה נכונה של מוצרי מזון מן החי.