גב' ציפי פישמן
היחידה לחינוך מיוחד
02-5888158

משרד החינוך (באמצעות מתי"א – מרכז תמיכה יישובי אזורי) מממן שעות למידה פרטניות- שעות שילוב במסגרת גן הילדים. הזכאות לשעות אלו נידונה במעמד דיון רב מקצועי (ועדת שילוב), ועדה הקובעת את זכאותו של ילד לקבל תמיכה במסגרת החינוכית הרגילה.

​אוכלוסיית היעד

  • ילדים עם עיכוב התפתחותי תפקודי או שפתי.
  • קושי רגשי –במקרה שהקושי משליך על הלמידה.

שלבי הגשת הבקשה

איתור: החל מתחילת שנת הלימודים הגורם החינוכי (הגננת/מלמד) מאתר ילדים בעלי קשיים.

דיווח הורים: הגורם החינוכי משתף את ההורים בלבטיו באשר לתפקוד הילד במסגרת הגן ומפנה את ההורים להערכה ואבחון במכון להתפתחות הילד.

הפנייה לוועדה: הפנייה תהיה למפקח הכולל על גני הילדים בישוב על ידי המסגרת החינוכית.

מסמכי חובה לדיון בוועדה

  • מצ"ב שאלון עדכני לדיון רב מקצועי לשילוב
  • בדיקות שמיעה וראייה היא תנאי הכרחי להגשה לדיון רב מקצועי
  • מסמך קביל מהמרכז להתפתחות הילד המעיד על עיכוב התפתחותי או שפתי

את הבקשה ניתן להגיש עד אמצע חודש ינואר (15/1) בכל שנה. 

ועדות שילוב לתלמידי מוס"ח היסודיים מתקיימות במסגרת בית ספרית

תקופת הזכאות

זכאותו של תלמיד שעבר ועדת שילוב תקפה לתקופה של עד שלוש שנים במסגרת גני הילדים.