חוק הנוער (טיפול והשגחה) נועד למצב בו קיים חשש סביר כי ישנו קטין נזקק הזקוק להתערבות בהתאם להגדרת החוק. למען הטיפול בקטין וההשגחה עליו יש צורך בהחלטת בית המשפט, משום שאין הסכמת האחראי על הקטין, או שהוא מסכים אך הקטין אינו מציית לו. העו"ס רשאי לפנות בבקשה אל בית המשפט על מנת שיאפשר התערבויות 
בנוסף, בהתאם לאמור לעיל, הסמכות להתערבות של עו"ס לחוק הנוער היא כאשר מתקיימים שלושת התנאים הבאים: קיים סיכון לקטין, קיימת תכנית התערבות אשר תסייע לקטין במצבו, ישנה התנגדות מצד הקטין ו/או הממונים על הקטין לתכנית ההתערבות. 
כמו כן קיימים מצבים שעל כל אדם מוטלת חובה לדווח לגורמים שיפורטו במידה וקיים חשד סביר לעבירה הנעשית בקטין. 

מתי קיימת חובת דיווח?
חובה לדווח לרשויות אודות מידע או חשד כי קטין או חסר ישע מצוי בסיכון או נתון להתעללות על-ידי אדם שאחראי עליו, כדוגמה הורה, איש חינוך במסגרת לימוד, או על-ידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנה. 

למי לדווח?

  • האגף לשירותים חברתיים (02-5888999)

  • תחנת משטרה עציון (פקס 02-6544466)

  • מרכז הגנה (02-6448844, פקס 02-6421374)

דרכי התקשרות

הפנייה לדיווח צריכה להיעשות בכתב/במייל ולכלול את פרטי הנפגע/ת והמקרה. במקרים חדשים יש לפנות לעו"ס שרה פריד. בזמנים שאינה נמצאת ומדובר בסכנת מיידית, יש  לפנות לאחד מעובדי חוק הנוער המצוינים משמאל, או באמצעות פקס לאגף לשירותים חברתיים: 02-5808708. במקרים מיוחדים ניתן להעביר דיווח בצורה אנונימית.

במקרה חירום מחוץ לשעות העבודה ניתן לפנות למוקד העירוני שמספרו 02-5888106.

*פרטי ההתקשרות עם העובדים לא נועדו לדרך תקשורת ולהתנהלות של לקוחות בעבודת חוק הנוער, ולא מחייבת את העובד/ת במענה בדרכי התקשרויות אלו

הגב' שרה פריד
עו"ס לחוק הנוער
02-5888989
הגב' אהובה רוט
עו"ס לחוק הנוער צוות A
02-5888973
אמיר לוין
עו"ס לחוק הנוער צוות B
02-5888974