חינוך
personמנהל האגף יהודה קורנבליט
personטלפון 02-5888188

מערכת החינוך בביתר עילית מתאפיינת בצרכים ייחודיים, שונים מרוב הערים בישראל. רוב מוחלט של מוסדות החינוך בעיר שייכים לאגף המוכר שאינו רשמי במשרד החינוך. משום כך נדרשת חשיבה ייחודית למבנה החינוך בעיר חרדית.

אגף החינוך מייצג את כלל מוסדות החינוך בעיר על כל גווניהם, קשוב למצוקותיהם ומשתדל למלא את בקשותיהם ככל יכולתו על מנת להקל על תפעול המוסדות. האגף פועל מתוך תפיסת בית הספר כבית חינוך המהווה את מרכז החיים הקהילתי של כל קהילה וקהילה בעיר.

במערכת החינוך לומדים כיום כ-27,000 תלמידים ב-270 גני ילדים ו-85 מוסדות חינוך הפזורים לתפארה ברחבי העיר. 

שיעור הגידול במערכת החינוך וקצב פתיחת כיתות לימוד הינו מהגבוהים ביותר בישראל, ולפיכך נעשים מאמצים עילאיים מול ראשי משרד החינוך ושאר הגורמים להתאים במקביל את קצב הבינוי והפיתוח של מוסדות החינוך בעיר. בשנת 2017 הוגשה לממשלה תכנית חומש בהובלת ראש העיר מאיר רובינשטיין כיו"ר פורום ראשי הערים החרדיות על מנת להשלים פערים ולתת מענה הולם לצרכים המתפתחים בשטח.

חזון האגף

  • מערכת החינוך בעיר תפעל לקידום הייחודיות של מוסדות החינוך בעיר, כשותפים לבניית קהילה חינוכית ולימודית מיטבית תומכת צרכים, אשר נותנת מענה רב מקצועי מותאם לכלל ולפרט, לפי הכלל של "חנוך לנער על פי דרכו".
  • מערכת החינוך תאפשר לכל תלמיד למצות את יכולותיו, לבטא מצוינות אישית, חברתית ולימודית, מתוך רגישות חברתית ומחויבות לקהילה ולערכיה.
  • מערכת החינוך תשאף בהתאם לתכנית החומש לאכלס ולשכן את מוסדות החינוך בעיר במבנה קבוע מונגש מאובזר ומרווח.