היחידה לילדים ונוער מופקדת על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל 18, אשר נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר.
מטרתו המרכזית של השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע  או לצמצם את הסיכון.

השרות מסייע לאוכלוסיות הבאות:

  • ילדים ובני נוער הנמצאים בסכנה ישירה ומידית, נפגעי התעללות פיזית, נפשית ומינית, ילדים ובני נוער החיים בסביבה מסכנת וילדים החשופים לאלימות בין ההורים.

  • ילדים ובני נוער בעלי הפרעות התנהגותיות או בעיות רגשיות ונפשיות שאינם מקבלים מענה.

  • ילדים ובני נוער הסובלים מהזנחה מצד האחראים עליהם.

  • ילדים ובני נוער שחיים בנסיבות שעלולות לגרום סיכון כגון: משבר גירושין, מוות של אחד ההורים, אבטלה, עלייה, מחלות או חוסר יכולת של האחראי למלא את חובותיו כלפיהם.

המענים ביחידה לילדים ונוער:

התערבויות טיפוליות מגוונות לילדים והוריהם, ובכללם שילוב במסגרות קהילתיות מתאימות כדוגמת: מועדוניות ומעונות רב תכליתיים, אשר נותנים מענה לבעיות של הילד והוריו בסביבה הקרובה של אזור מגוריהם, עד כמה שניתן. שירותים אלו ניתנים על ידי עמותות בפיקוח האגף לשירותים חברתיים.