תכנית יתד ותעסוקה היא תכנית לאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון. התכנית שמה לה למטרה לסייע לצעירים וצעירות אלו לממש את זכויותיהם, לסייע בסיפוק צרכים, פיתוח אישי ושילוב מתאים ונכון עבורם בחברה ובקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. וזאת למען השגת איכות חיים מיטבית עבור צעירים במצבי סיכון, ולפיתוח מיומנות מקצועית, חיזוק, פיתוח והנגשה של מענים מותאמים לצעירים.

התכנית פועלת לקידום הצעירים בארבעה תחומים מרכזיים:

  • השכלה, תעסוקה ומיומנויות

  • קיום פיזי, בריאות ומוגנות

  • רווחה ובריאות רגשית

  • השתייכות משפחתית וחברתית

אוכלוסיית יעד: צעירים וצעירות בני 18 עד 25 המתמודדים עם מצבי חיים מורכבים, ומבקשים להתקדם ולהשיג יעדים כמו רכישת השכלה, השתלבות בתעסוקה, מציאת דיור הולם, בניית מערכות יחסים חיוביות ועוד.

לבחינת הזכאות לתכנית יש לתאם פגישה עם העו"סים הממונים על התכנית.

הגב' חיה עינב צחי
עו"ס יתד צעירות ונערות
02-5888972
ברלין זאב
עו"ס צעירים/נערים
02-5888-952