האגף לשירותים חברתיים מפעיל יחידה לטיפול בילדים עד גיל 18 שעברו טראומה. הטיפול הינו אישי ודיסקרטי. המענה ניתן על ידי מרכז "מיטל". במרכז פעיל צוות מקצועי של מטפלות בעלות תואר שני קליני בעבודה סוציאלית עם מומחיות בתחום הטיפול בטראומה.

השירות מותנה בפתיחת תיק באגף.

אוכלוסיות יעד:

  • טיפול לילדים וילדות עד גיל 18 שנפגעו

  • טיפול לילדים וילדות עד גיל 18 שפגעו

הפניה למרכז "מיטל" עבור טיפול ואבחון תהיה בהתייעצות עם רכזת מוגנות ו/או עם העו"ס באגף.