לשכת ראש העיר
טבלת אנשי קשר - לשכת ראש העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ה"ה מאיר רובינשטיין ראש העיר 02-5888100 [email protected]
ה"ה דוד זלץ סגן ראש העיר 052-7625800 [email protected]
ה"ה יהודה עוביידי מ"מ ראש העיר 054-2286310 [email protected]
ה"ה מנדי שוורץ משנה לראש העיר 050-7289320 [email protected]

מועצת העיר
טבלת אנשי קשר - מועצת העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ה"ה חיים שלום ברגר 052-7614580 [email protected]
ה"ה יעקב הרשקופ 052-2860457 [email protected]
ה"ה בנימין הרשלר 052-7637712 [email protected]
ה"ה מנחם זיידה 053-3175574 [email protected]
ה"ה אברהם יודייקין 052-7616397 [email protected]
ה"ה יצחק דויד כהן 050-7469450 [email protected]
ה"ה שלמה כהן 052-5688000 [email protected]
ה"ה אפרים אוחיון 054-8452239 [email protected]
ה"ה יואל פרויליך 050-4128687 [email protected]
ה"ה יוסף שטרית 054-8418403 [email protected]
ה"ה יששכר דב שמעיה 050-4145701 [email protected]
ה"ה מנחם מאניש שינברגר 050-4184154 [email protected]
ה"ה דוד שפיצר 052-7623685 [email protected]