מנהלי מחלקות
טבלת אנשי קשר - מנהלי מחלקות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יהודה דייטש רמ"ט ראש העיר ומנהל אגף מ.ש.ל 02-5888100 [email protected]
בנימין שוורץ מנכ"ל העירייה 02-5889956 [email protected]
משה עמדי גזבר העירייה 02-5888121 [email protected]
עו"ד טוביה פיסינגר היועץ המשפטי לעירייה 02-5889946
אבישי מירון מהנדס העיר 02-5888144 [email protected]
שלמה בן חיים מנהל מחלקת ביטחון 02-5888001 [email protected]
מיכאל לורנצי מנהל מחלקת הנדסה 02-5888170
מוטי זיידה מנהל אגף טכני 02-5888002 [email protected]
מאיר קליין מנהל היחידה לחינוך מיוחד 02-5888133 [email protected]
ליאור סומך מנהל השירות הפסיכולוגי 02-6337161 [email protected]
יצחק וענונו סגן גזבר 02-5888126 [email protected]
יעקב טורנהיים מנהל מחלקת תרבות 02-5889912 [email protected]
יוסי פקשר מנהל המוקד העירוני 02-5888019 [email protected]
יוסי יונה מנהל אגף שפ"ע 02-5888108 [email protected]
הגב' לאה פדר מנהלת מחלקת רישוי עסקים 02-5889986 [email protected]
הגב' טייבי פריד מנהלת אגף רכש ושכר 02-5889965 [email protected]
שלומי גיל יועץ התקשורת [email protected]
יוסף שלום בן יצחק מנהל מחלקת חברה ונוער 054-8445510 [email protected]
גרשון וינגורט מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור 02-5888139 [email protected]
הגב' דסי קרויזר מנהלת המרכז הקהילתי 02-5889911 [email protected]
דוד מינצברג מנהל החברה לפיתוח 02-5888173
אפרת גרינברג מנהלת מחלקת מיפוי ומידע 02-5889959 [email protected]