מעונות רב-תכליתיים: האגף מפעיל באמצעות עמותת "בית ברכה" שני מעונות רב-תכליתיים בגבעה A ובגבעה B בהם משולבים פעוטות אשר הופנו על ידי האגף. הילדים וההורים נהנים משירות מקצועי, סביבה אוהבת ומכילה ויחס חם לילדים המאפשרים תנאי התפתחות אופטימליים. שעות פעילות המעון הם מ- 07:00 בבוקר ועד ל- 19:00 בערב ובהתאם למצב המשפחה. אישור למעון מותנה בהחלטה של ועדת תכנון טיפול באגף.

מועדונית משותפת: האגף - בשיתוף אגף החינוך - מפעיל אחר הצהריים באמצעות עמותת "כפר הילדים" מועדונית עבור בנות בגילאי 6-12. המועדונית מעניקה העשרה רגשית לילדות והדרכות הוריות במקרה הצורך. המועדונית מופעלת על ידי צוות מדריכות ועובדת סוציאלית.

האם ניתן לקבל השתתפות במעון לפעוט/ה שמשפחתם מוכרת באגף לשירותים חברתיים?

הזכאות ניתנת אך ורק לתינוקות בסיכון, וכאשר קיים אישור רפואי המפרט את סיבת הסיכון ומידת הסיכון של הפעוט/ה ועל פי קריטריונים של 'חוק פעוטות בסיכון'. בנוסף, במקרים חריגים כדוגמת הזנחה הוועדה תדון בזכאות אישור למעון עבור הפעוט.

לפירוט סעיפי חוק פעוטות בסיכון ותנאי זכאות למעון, ראו בהרחבה חוק פעוטות בסיכון

להגדרת פעוט בסיכון ראה הגדרת מצב הסיכון