מעונות היום השיקומיים פועלים מתוקף חוק מעונות יום שיקומיים, המבטא הכרה בנחיצותה של התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם מוגבלות, והבנה כי הטיפול הניתן לפעוט בשנותיו הראשונות הוא בעל חשיבות מכרעת להתפתחותו בעתיד.

מי זכאי?

פעוטות בני חצי שנה עד 3 שנים הזכאים לגמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים :

איך פונים?

כאשר פעוט עונה על אחת מקריטריונים אלו, יש לפנות אל העו"ס הרלוונטי באגף עם כל המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק באגף עבור קבלת מעון יום שיקומי ומענים נוספים.

אפרת וולמן
עו"ס מרכז למשפחה-צרכים מיוחדים
02-5888-967
רבי משה
עו"ס שיקום
02-5888-992
הגב' שירה לשם
עו"ס מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) וסדרי דין.
02-5888995
וייכברוד יצחק
עו"ס אוטיזם
02-5888-942
לאה נולמן
עו"ס צמי"ד גיל הרך 0-6
02-5888966