מרכז קשר הוא מקום המופעל מטעם משרד הרווחה על-ידי עובדים סוציאליים ומשמש מסגרת למפגשים בין ילדים להוריהם, הנמצאים במצב של קונפליקט במשפחה. המפגשים במרכז נערכים בהסכמת שני ההורים או לאחר הפניה של גורם מוסמך

מטרות מרכז הקשר

 • מרכז הקשר מיועד לשמש למטרות הבאות:

  • מקום מפגש בין הורה לילד כאשר נדרש פיקוח מקצועי על המפגש, או כאשר קיים סיכון לילד במפגש בינו לבין ההורה.

  • מקום מקצועי היכול לתת אבחון על הקשר בין ההורה הלא-משמורן לילד לצורך קביעת חלוקת זמני השהות של הילד עם ההורה במקרה שההורים נפרדים.

  • מקום המאפשר להורה שלא היה בקשר עם ילדו לחדש את הקשר, תוך הדרכה והכוונה, וזאת כשלב ביניים לפני קביעת זמני שהות.

  • מקום המשפר את הקשר בין הורים לילדיהם לאחר שנפגע בעקבות משבר גירושין או פירוד, או אלימות במשפחה.

  • מקום המסייע להורים במניעת עימותים בעת המעבר של הילדים מהורה להורה.

  • מקום מפגש לילדים והורים המתגוררים בריחוק גאוגרפי וזקוקים למקום מפגש הולם.

  • מקום מפגש בין אבות לילדיהם כאשר הילדים שוהים עם אמם במעון לנשים מוכות, ונדרש מפגש בין האב לילדים במסגרת מוגנת ובפיקוח.

אופן קבלת השירות​

 • המפגשים במרכז ייערכו בהסכמת שני ההורים, או באמצעות הפניה מטעם אחד מהגורמים הבאים:

  • בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, המוסמכים גם לקבוע כי כל מפגש של ההורה עם ילדו ייערך במרכז הקשר, כאשר הם סבורים שיש טעם לכך.

  • בית משפט לנוער.

  • עובד סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים.

 • המפגש במרכז הקשר מתרחש בדרך כלל פעם בשבוע ונמשך כשעה.

 • צוות המרכז מפקח על המפגשים ומדווח על מהלכם לגורם המפנה, וכן כותב לבית המשפט דוחות תקופתיים על הקשר.

ערעור על החלטה להפנות למרכז קשר

 • הורה הסבור כי ההחלטה לחייב אותו לפגוש את ילדו במרכז קשר שגויה, יכול לערער על ההחלטה בהתאם לערכאה שבה היא התקבלה. 

שעות פעילות המרכז: 

בימים שני ורביעי בלבד, בין השעות 14:00 בצהרים ל 19:00 בערב. 
לתיאום, יש לפנות לעו"ס נפתלי פלמן, מנהל מרכז קשר

פלמן נפתלי
עו"ס משפחות מ"מ
02-5888951