נערים ונערות העונים על הגדרת בני נוער במצבי סיכון וסכנה זכאים לסל שירותים המוענק על ידי משרד הרווחה. בני נוער בסיכון וסכנה הם מי שעונים על כל התנאים הבאים:

  • גילם בין 18-12. 

  • הם בעל אינטליגנציה תקינה וללא מחלת נפש פעילה.

  • הם מצויים במצבי סיכון וסכנה ונמצאים על קצה רצף החינוך והטיפול בקהילה.

  • הם סובלים משני קשיים לפחות מבין אלה:

    • קשיים רגשיים: קושי ביצירת קשר ואמון, קושי בדחיית סיפוקים, דימוי עצמי נמוך, תחושת ניכור.

    • התנהגות אסוציאלית: קושי בקבלת סמכות וחוקי מסגרת, קושי להסתגל חברתית, בעיות התנהגות קשות, שוטטות, עזובה, אלימות, שימוש מזדמן בחומרים פסיכואקטיביים (סמים), דפוסי עבריינות והפרת חוק.

מענים/פעילות לנערים
  • מית"ר: מרכז יום לנוער בקצה הרצף. התכנית בשילוב תכנית היל"ה להשלמת 12 שנות לימוד

לתיאום, יש לפנות אל העו"ס האחראי/ית חיה עינב צאחי.

הגב' חיה עינב צחי
עו"ס יתד צעירות ונערות
02-5888972
ברלין זאב
עו"ס צעירים/נערים
02-5888-952