ניהול נכסים
personאגף ניהול נכסים נפתלי לבינסון
personטלפון 02-5888107
personפקס 02-5888151
personשעות פעילות 15:00-8:30 (בתיאום מראש)
טבלת אנשי קשר - ניהול נכסים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הגב' חוה פרל מזכירת האגף ניהול נכסים 02-5888107 [email protected]
נפתלי לבינסון מנהל האגף ניהול נכסים 02-5888107

עיריית ביתר עילית מחזיקה בבעלותה קרקעות ומבני ציבור ברחבי העיר. בעירייה פועלת ועדה מקצועית להקצאות שחבריה על פי חוק הינם: מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, מהנדס העיר והיועץ המשפטי. הוועדה פועלת על פי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית שפורסם על ידי משרד הפנים. המלצות הוועדה מובאות לדיון ולאישור במועצת העיר.

לצורך הגשת בקשות לוועדה יש להגיש לאגף ניהול נכסים את טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוק כפי שמופיע בטופס הבקשה.

ההקצאות השונות שהקצתה העירייה במשך השנים מרוכזות בספר ההקצאות העירוני.