עובד סוציאלי לעניין סדרי דין הינו עובד סוציאלי הפועל ברשות המקומית במינוי שר העבודה והרווחה. תפקידו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין הינו לבצע הערכה מקצועית בסוגיות הורות, בטובתם של קטינים ובדילמות הקשורות להגנה על קורבנות אלימות במשפחה והערכה בעניינם של אנשים הזקוקים להגנה באמצעות אפוטרופוס.

מעורבותו במשפחה הינה על בסיס צו מערכאה משפטית בלבד ולא בפנייה ישירה של מקבל השירות אליו.

רוני פישמן
עו"ס לחוק סדרי דין
02-5888994
שירה לשם
עו"ס לחוק סדרי דין
02-5888995
הגב' מיכל רבינוביץ
עו"ס לחוק סדרי דין
02-5888985