משרד החינוך (באמצעות מתי"א – מרכז תמיכה יישובי אזורי) מממן סייעות לילדים עם צרכים מיוחדים לצורך שילובם בחינוך הרגיל. אופי הסיוע שייקבע והיקף השעות תלוי בסוג המוגבלות ובהתאם לרמת התפקוד במוסד החינוכי של כל ילד, בצרכיו ובתקציב.

תפקידי הסייעת: לעזור לילד להתנהל בזמן השיעור ובהפסקה, לתת סיוע פיזי , תמיכה לימודית ותיווך חברתי בהתאם לסוג הלקות.

מי זכאי לסיוע אישי?

ילדים העונים על הקריטריונים הבאים:

 • רמת התפקוד של הילד במסגרת החינוכית מחייבת ליווי של סייעת והילד אובחן (על-ידי גורם קביל) כבעל לקות משמעותית, שהיא אחת מאלה:

  • שיתוק מוחין (CP) ונכות פיזית קשה

  • אוטיזם

  • פיגור בינוני

  • הפרעה נפשית

  • תסמונת או מחלה נדירה המצריכה השגחה מתמדת על-פי אישור האגף לחינוך מיוחד

 • עיוורון או לקות ראיה

 • מסמך קביל מגורם מקצועי אינו מהווה אישור לסיוע אלא אם כן רמת התפקוד מצריכה סיוע אישי.

המסמכים הנדרשים להגשה

 1. טופס בקשה לסיוע אישי מהרשות המקומית.

 2. מסמך קביל מגורם רלוונטי, ע"פ סוג הלקות.

 3. צילום תעודת זהות של ההורים

 4. שאלון חינוכי לוועדת שילוב שממלא המוסד החינוכי.

את טופס הבקשה יש להגיש לגב' ציפי פישמן מהיחידה לחינוך מיוחד עד לתחילת חודש מרץ (1/3) בכל שנה.

דגשים מיוחדים

 • קיום הדיון בוועדה אינו מהווה אישור לשעות הסיוע. הזכאות לשעות תאושר סופית על ידי משרד החינוך.

 • הזכאות לתמיכה של סייעת נבדקת מחדש בכל שנת לימודים.‏

 • יודגש כי הסייעת היא חלק בלתי נפרד מצוות בית הספר ומקבלת הנחיות אך ורק ממנו.

גב' ציפי פישמן
היחידה לחינוך מיוחד
02-5888158