עו"ס קהילה פועל בשותפות עם תושבים פעילים על מנת להביא לשינוי בנושאים הנצרכים בעיר. הפעילות נעשית תוך כדי חיבור של התושבים למוסדות ציבור, ארגונים וולונטריים ועסקים בקהילה, על מנת להביא לקידום ושיפור איכות החיים בקהילה. תחום קהילה כולל הכנת תכניות לפיתוח קהילתי למגוון הקהילות בעיר, ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בחיי הקהילה, תכנון שירותים וייזום והקמת שירותים חדשים. שיתוף פעולה עם כל הגורמים בקהילה – מחנכים, רופאים ואחיות, ארגני מתנדבים, מוסדות ממשלתיים, מגזר פרטי וציבורי.

תכנית עתידית:

  • עזרה הדדית בקרב תושבים למצבי משבר

  • עבודה עם ועדי בתים לטיפוח סביבת המגורים.

  • שיפור ומניעה של מפגעים סביבתיים.

  • יצירה וחיזוק בין קבוצות אוכלוסייה מבוגרת לאוכלוסייה צעירה לזמן חירום ("שכן תומך")