השירות לרווחת הפרט והמשפחה הוא בטיפול במשפחות וביחידים בוגרים מעל גיל 18 ועד גיל הפרישה, המתמודדים עם מצוקה זמנית או קבועה אשר נובעת מגורמים שונים: קשיים כלכליים, אישיים ומשפחתיים; חולי ונכות של אחד מבני המשפחה; משבר זמני או מתמשך.

ישנם כמה סוגים של משפחות הזכאיות לשירות בתחום זה:

  • משפחות במצוקה כלכלית
  • משפחות עם קשיי תפקוד ובמצבי משבר זמני או מתמשך
  • משפחות שבראשן הורה עצמאי
  • משפחות הסובלות מאלימות
  • משפחות שבהן נפגעי תאונת דרכים, נפגעי עבירות המתה ונפגעי שכול

הטיפול בפרט ובמשפחה מושתת על העקרונות הבאים: ראיית התא המשפחתי כמסגרת המשמעותית לגדילת הפרט ולהתפתחותו התקינה והבנת צורכי הפרט והמשפחה בהיבט כולל; התערבות מערכתית-אקולוגית; זיהוי, חיזוק וטיפוח הכוחות החיוביים של הפרט ושל המשפחה והפעלת תוכניות התערבות תוך שיתוף והעצמת הלקוחות.