קריטריונים לפתיחת תיק

​ניתן לפתוח תיק באגף לשירותים חברתיים עבור משפחה או אדם בגיר מעל גיל 18 במקרים הבאים:

 • קשיים במשפחה (זוגיות, הורות, אלימות במשפחה)

 • מוגבלות של ילד או הורה

 • עוני וקשיי הכנסה

 • קשיים בתפקוד חברתי

 • חסרי ישע

 • קשישים המתקשים בתפקוד

פתיחת תיק מותנית בבניית תכנית טיפולית החתומה על ידי הלקוח והעו"ס המטפל.

למעט התערבויות על פי חוק כדוגמת מקרים של ילדים בסיכון ו/או חסרי ישע.

תהליך קבלת השירות:
 • על מנת לפתוח תיק יש לפנות לאגף לשירותים חברתיים באמצעות פנייה למזכירות האגף או באמצעות טופס פנייה כללי לאגף

 • במידה וקיימת עילה לפתיחת תיק, נקבעת פגישה ראשונית עם עו"ס באגף. להמשך טיפול והתערבות יש למלא טופס ויתור סודיות וטופס הצהרת הכנסות

 • מפגשי היכרות והערכה ראשונית לקביעת תכנית טיפול עם העו"ס (אינטייק).

 • בנייה משותפת של תכנית טיפול וחתימה על הסכם עם העו"ס המטפל.

 • הגדרת מטרות הטיפול ולוח זמנים להשגתן בהתאם לתוכנית הטיפול ולרפורמה במשרד הרווחה. כמו כן הגדרת התפקיד והאחריות של נותן ומקבל השירות.

 • מתן השירות על פי תכנית הטיפול שהוגדרה.

 • הערכה וסיכום משותפים, סיום ופרידה.

מתי ניתן לסגור תיק?
 • אין תכנית התערבות המוסכמת על המשפחה והעו"ס

 • אין שיתוף פעולה ביישום התכנית

 • אין פעילות בתיק בהתאם לרפורמה של משרד הרווחה

במקרים של חוק, הבקשה לסגירת תיק מותנית בסיום ההתערבות של עו"ס לפי חוק.