היחידה לצרכים מיוחדים באגף לשירותים חברתיים מרכזת את כל הפניות בתחום הצרכים המיוחדים.

סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מגדיר אדם עם מוגבלות כ"אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

תחומי סיוע:
 • השמה במעון יום שיקומי: לפי המלצת רופא התפתחותי ולאחר אישור וועדת מחוזית של משרד הרווחה. השירות ניתן בעיר ובירושלים .

 • השמה במועדוניות וצהרונים

 • ליווי של סייעת התפתחותית: סייעת שיקומית במסגרת מעון או משפחתון (המוכרים מטעם העירייה) לילדים עד גיל 3, השירות מיועד לפעוטות עם איחור התפתחותי ניכר, עפ"י המלצה של רופא התפתחותי וגורם פרא רפואי המטפל בילד (פיזיותרפיסט, מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת), ולאחר אישור פיקוח מחוזי של משרד הרווחה

 • נופשון – פרויקט הקלה: בביתר עילית מופעל נופשון באמצעות ארגונים שונים (עזר מציון, שיח סוד, עלי שיח, רפואה וישועה ועוד) ובמימון משרד הרווחה והרשות המקומית, הילד יכול ליהנות משהות במשפחה מארחת או בנופשון עד 15 ימים בשנה ובהתאם למגבלות התקציב.

 • ליקוי ראיה: ניתן להגיש בקשה לתעודת עיוור ובקשה להדרכה שיקומית.

 • החזרי נסיעות: במידה ויש אשפוז של חודש ימים ומעלה יש להביא "הצהרת נסיעות" עבור הנסיעות לטיפולים וביקורות רפואיות – במידה והילד נוסע בתדירות של 3-2 פעמים בשבוע יש להביא אישור רפואי שיאשר זאת. הבקשה נבחנת לדוגמה במקרים הבאים: ילד חולה אונקולוגי, דיאליזה.

 • עזרה וסיוע בפניה לקרנות ועמותות סיוע: ישנן קרנות העוזרות ברכישת מכשירים שיקומיים, ניתן לקבל אצל העובדות הסוציאליות הדרכה וסיוע בעניין.

 • פניה לאגודת אפרת ואגודת נפש אחת: משפחה לילד עם צרכים מיוחדים והאישה לפני לידה יכולה לפנות דרכינו לאגודות הנ"ל בבקשה לתמיכה סביב הלידה.

 • האגף לשירותים חברתיים מפעיל שירותים שונים למשפחות הנזקקות לכך על פי שיקולים מקצועיים כגון: מטפח רגשי, עזרה ביתית, אומנה יומית, סומכות ועזרה בנושאים ספציפיים, וזאת לפי מגבלות התקציב ואישור פיקוח.

 • הדרכה והנחיה לפניה לבית המשפט לצורך מנוי אפוטרופוס לאדם שלא מסוגל לדאוג לענייניו.

 • מרכז משלים למשפחות עם צרכים מיוחדים: שירות חדש למשפחות עם צרכים מיוחדים- נותן מענה של פנאי, העצמה, קבוצות, הרצאות והכוונה בנושא מיצוי זכויות למשפחות של ילדים עם מוגבלות.

איך פונים?

כאשר קיימת אבחנה של  אחת מהמוגבלויות אשר צוינו לעיל, ניתן להגיש את המסמכים העדכניים הרפואיים הנוגעים לאבחנה והבקשה תועבר לאישור משרד הרווחה לשם הכרה. חשוב לציין כי הכרה במוסד לביטוח לאומי כבעל צרכים מיוחדים אינה מזכה אוטומטי בהכרה של משרד הרווחה.

לטופס בקשה לתעודת עיוור לחץ כאן

רבי משה
עו"ס שיקום
02-5888-992
הגב' שירה לשם
עו"ס מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) וסדרי דין.
02-5888995
וייכברוד יצחק
עו"ס אוטיזם
02-5888-942
לאה נולמן
עו"ס צמי"ד גיל הרך 0-6
02-5888966
אפרת וולמן
עו"ס מרכז למשפחה-צרכים מיוחדים
02-5888-967